I ty możesz znaleźć nowy dom dla kotów wolno żyjących

2018-07-17
Domek dla kotów | fot. chwilawkadrze.pl


Wniosek M/27/2017 - "Domki dla kotów wolnożyjących - schronienie i bezpieczeństwo" okazał się jednym z najpopularniejszych projektów IV edycji Budżetu Obywatelskiego, zdobywając 6 346 głosów i plasując się na trzecim miejscu w kategorii ogólnomiejskiej. W ramach zadania zgłoszonego przez Wnioskodawczynię Agnieszkę Drożyńską zaplanowany został zakup 78 ocieplanych domków dla kotów, które zostaną rozmieszczone w 76 punktach zlokalizowanych na terenie niemal wszystkich jednostek pomoczniczych Katowic. Działania te mają pozwolić na bezproblemową koegzystencję pomiędzy ludźmi a kotami, które żyją w sąsiedztwie człowieka - w piwnicach, ogrodach działkowych, opuszczonych posesjach - a także na znaczne ograniczenie populacji gryzoni, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców miasta. Wszystko to w oparciu o art.21 ustawy o ochronie zwierząt, według którego „zwierzęta wolnożyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu”.

Aby usprawnić dokładne wyznaczenie terenów bytowania kotów i zapobiec ryzyku niezasiedlenia domków przez najbardziej potrzebujących lokatorów, Wniskodawczyni projektu wraz z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta podjęła decyzję o dodatkowej możliwości dystrybucji domków. Oznacza to, że każdy mieszkaniec miasta Katowice opiekujący się kotami wolno żyjącymi na osiedlach czy działkach, będzie mógł jeszcze bardziej wspomóc okoliczne wolno żyjące zwierzęta. Wystarczy podpisać oświadczenie mówiące o utrzymaniu ładu i porządku wokół domku (nadzór miejsc będzie prowadzone przez stowarzyszenie lub fundację prozwierzęcą) oraz dostarczyć potwierdzoną zgodę właściciela terenu na postawienie takiego domku - należy bowiem pamiętać, że postawienie domku w takim miejscu nie może budzić sprzeciwu pobliskich mieszkańców.

Zgodnie z regulaminem BO teren musi stanowić własność:

1. miasta Katowice;
2. Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (wymaga wyrażenia zgody użytkowników wieczystych);
3. miasta Katowice będącym w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (wymaga wyrażenia zgody użytkowników wieczystych);
4. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej (wymaga wyrażenia zgody tych podmiotów);
5. Teren jednostek oświatowych lub placówek opiekuńczych prowadzonych przez miasto Katowice (wymaga wyrażenia zgody dyrektora danego podmiotu).


Wniosek o przydzielenie domu/domków dla kotów wolno żyjących pobrać można na stronie projektu.

Pobierz wniosek: Wniosek o przydzielenie domku dla kotów wolno żyjących (BO 2018).doc

Wypełniony formularz w części I i II wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych, karmiciel składa bezpośrednio w Urzędzie Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska (Rynek 1, pok. 603, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta). Decyzje w sprawie przydziału domku/domków dla kotów wolno żyjących zostaną przekazane telefonicznie, natomiast przydzielony domek przetransportowany zostanie w miejsce wskazane we wniosku, w terminie uzgodnionym telefonicznie z zainteresowanym opiekunem. Domki do odbioru znajdują się też w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Milowickiej 1b, nr tel. (32) 256 61 15.


Fundacja „Przystanek Schronisko" opracował materiał dla osób chcących dowiedzieć się więcej o kotach wolno żyjących: Informacja dot. kotów wolno żyjących.odt