Rekordowa liczba pozytywnie zweryfikowanych wniosków!

2020-08-21
Plac zabaw na Osiedlu Paderewskiego /fot. Radosław Kaźmierczak/

W siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie aż 415 wniosków, z czego 76% zostało pozytywnie zaopiniowanych. Dziś na stronie www.bo.katowice.eu zostały opublikowane wyniki weryfikacji merytorycznej. Ostatecznie o tym, które zadania będą realizowane w 2021 roku zdecydują mieszkańcy w głosowaniu, które odbędzie się w dniach od 7 do 20 września.


- Mieszkańcy Katowic chętnie włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania. W ramach sześciu  poprzednich edycji BO katowiczanie wybrali łącznie aż 750 projektów, z których ponad 600 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw w Katowicach, lodowisko w Murckach i tężnia solankowa. Z efektów projektów korzystają tysiące mieszkańców. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i bardzo sprawnie z niego korzystają. W ramach siódmej edycji otrzymaliśmy wiele ciekawych i dobrze przygotowanych wniosków - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - W tej edycji rekordową była nie tylko liczba zgłoszonych wniosków, ale także liczba tych, na które będzie można oddać swój głos. Mam nadzieję, że poprzez liczny udział w głosowaniu, tak jak w zeszłym roku, mieszkańcy pokażą, że zależy im na realnym wpływaniu na swoje społeczności lokalne – dodaje prezydent Marcin Krupa i przypomina, że katowicki budżet obywatelski jest największy w Polsce per capita wśród miast wojewódzkich.

Łącznie spośród 415 projektów do głosowania zakwalifikowano rekordowe 317, czyli 76% wszystkich zgłoszonych wniosków. 269 z nich to zadania lokalne, a 48 ogólnomiejskie. - Tak duża liczba pozytywnie zweryfikowanych wniosków pokazuje, jak wiele pracy mieszkańcy włożyli w przygotowanie swoich projektów. Szczególne słowa uznania należą się wnioskodawcom z Giszowcaw tej dzielnicy wszystkie zgłoszone projekty pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Cieszymy się, że katowiczanie coraz częściej się z nami kontaktują przed złożeniem wniosku i zadają pytania, by wyjaśnić rozmaite wątpliwości. Z reguły znacząco zwiększa to szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Niestety, jak co roku, część projektów musieliśmy odrzucić. Najczęstsze przyczyny negatywnej weryfikacji to m.in. chęć realizacji projektu na terenie prywatnym, sytuacja, w której pomysł wnioskodawcy objęty jest już wcześniejszymi planami bądź działaniami Urzędu Miasta. Patrzymy też na kryterium racjonalnego wydatkowania środków publicznych – w przypadku, kiedy projekt dotyczy np. budowy placu zabaw, a tuż obok taki plac już istnieje – to wtedy projekt oceniamy negatywnie – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

W tym roku inicjatywę przejęli wielbiciele czworonogów. Pozytywnie zweryfikowano sześć projektów na wybiegi dla psów, m.in. w Szopienicach-Burowcu, Koszutce, Bogucicach czy na Osiedlu Paderewskiego. Oprócz projektów dotyczących budowy nowych dróg czy przejazdów rowerowych, w głosowaniu znajdzie się 8 wniosków na kolejnych 12 nowych stacji rowerów miejskich. Mieszkańcy Katowic cenią sobie także zielone przestrzenie, dlatego także i w tym roku pojawiło się wiele projektów mających na celu rewitalizację obszarów zielonych, ale także realizację nasadzeń drzew i roślin. Porównywalną ilość do lat ubiegłych stanowią zadania o charakterze infrastrukturalnym, czy kulturalnym.
 
Wykazy zadań zakwalifikowanych do głosowania jak i tych negatywnie ocenionych dostępne są na końcu artykułu. Zaktualizowane zostały również informacje na podstronach projektów w zakładce: PROJEKTY. Ostateczne listy projektów, na które będzie można głosować poznamy na początku września ponieważ do 27 sierpnia wnioskodawcy mają jeszcze możliwość wycofywania swoich zadań

Podobnie jak w roku ubiegłym Wnioskodawcy, których projekty na etapie weryfikacji merytorycznej zostały ocenione negatywnie, mają prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Katowice. Odwołanie musi zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko wnioskodawcy, nr ID zadania, tytuł zadania oraz uzasadnienie odwołania, a także należy je złożyć w formie pisemnej (zalecamy drogę elektroniczną) w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Całość zasad dotyczących składania odwołania od wyniku oceny wniosków zawarta jest w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego (par. 4).

Przypominamy, że aby automatycznie znaleźć się w gronie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu należy w dniu 24 sierpnia 2020 r. być zameldowanym w Katowicach. Pozostali mieszkańcy będą mogli osobiście dopisać się do systemu głosowania w trakcie jego trwania.