Znamy wyniki weryfikacji merytorycznej wniosków

2019-08-19
Siłownia plenerowa w Dolinie Trzech Stawów

W szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie 388 wniosków, z czego rekordowe 60 to projekty ogólnomiejskie. Dzisiaj publikujemy wyniki weryfikacji merytorycznej. Mieszkańcy będą wybierać w głosowaniu spośród 291 wniosków!

Łącznie spośród 388 projektów do głosowania zakwalifikowano rekordowe 291, czyli 75% wszystkich zgłoszonych wniosków. 251 z nich to zadania lokalne, a aż 40 ogólnomiejskie. Tak duża liczba pozytywnie zweryfikowanych wniosków pokazuje, jak dużo pracy mieszkańcy włożyli w przygotowanie swoich projektów. Szczególne słowa uznania należą się wnioskodawcom z Osiedla Witosa – gdzie wszystkie zgłoszone projekty zostały zweryfikowane pozytywnie.
- Na drugim etapie analizy wniosku weryfikacji merytorycznej nie przeszło 61 zadań lokalnych i 18 ogólnomiejskich. Dwa projekty zostały włączone do innych wniosków poprzez połączenie zadań – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej – Po raz pierwszy w katowickim Budżecie Obywatelskim Wnioskodawcy, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie, mają możliwość odwołania się od niekorzystnych dla nich decyzji. Wszystkie wnioski, które zgodnie z zapisami regulaminowymi, można dostarczać przez trzy dni robocze, a ostateczne decyzje opublikowane zostaną do 27 sierpnia br.

W tym roku inicjatywę przejęli wielbiciele czworonogów. Pozytywnie zweryfikowano 7 projektów na wybiegi dla psów, w tym na Dąbrówce Małej, Ligocie-Panewnikach czy Kostuchnie.
Oprócz projektów dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej, w głosowaniu znajdzie się 15 wniosków na kolejne 25 nowych stacji rowerów miejskich. Mieszkańcy Katowic cenią sobie także zielone przestrzenie, dlatego także i w tym roku pojawiło się wiele projektów mających na celu pielęgnacje obszarów zielonych, ale także realizację nasadzeń drzew i roślin. Porównywalną ilość do lat ubiegłych stanowią zadania o charakterze infrastrukturalnym, czy kulturalnym.

Ostatecznie o tym, które zadania będą realizowane w 2020 roku zdecydują mieszkańcy w głosowaniu, które odbędzie się w dniach 9-22 września. – W tym roku katowiczanie zdecydują, na co wydać ponad 30 mln zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic – Otrzymaliśmy wiele ciekawych i dobrze przygotowanych wniosków. W tej edycji rekordową była nie tylko liczba zgłoszonych wniosków, ale także liczba tych, na które będzie można oddać swój głos. Mam nadzieję, że poprzez liczny udział w głosowaniu mieszkańcy pokażą, że zależy im na realnym wpływaniu na swoje społeczności lokalne – dodaje prezydent Marcin Krupa i przypomina, że katowicki budżet obywatelski jest największy w Polsce per capita wśród miast wojewódzkich.

Po raz pierwszy Wnioskodawcy, których projekty na etapie weryfikacji merytorycznej zostały zweryfikowane negatywnie, mają prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Katowice. Odwołanie musi zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko wnioskodawcy, nr ID zadania, tytuł zadania oraz uzasadnienie odwołania, a także należy je złożyć w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji formalnej wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Całość zasad dotyczących składania odwołania od decyzji zawarta jest w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego (par. 4 ust. 1).

Ostateczne listy projektów, na które będzie można głosować poznamy na początku września ponieważ do 28 sierpnia wnioskodawcy mają jeszcze możliwość wycofywania swoich zadań.

Wyniki weryfikacji:

VI BO OGÓLNOMIEJSKIE - POZYTYWNE.pdf

VI BO OGÓLNOMIEJSKIE - NEGATYWNE.pdf

VI BO LOKALNE - POZYTYWNE.pdf

VI BO LOKALNE - NEGATYWNE.pdf