Kontakt

BO Katowice 
 

Punkt Konsultacyjny

Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Katowice
Rynek 13, pok. 205 (II piętro), 40-003 Katowice
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku: 07:30-18:00
Tel.: 32 259 31 42 | 32 259 31 43 | 32 259 33 05
e-mail: budzetobywatelski@katowice.eu

Katowice www.katowice.eu  
Facebook www.facebook.pl/katobudzet
Twitterwww.twitter.com/BOKatowice 

Wykaz koordynatorów BO 

Pomocne linki