Czym jest budżet obywatelski?

o_budzecie_obrazek.png 
 

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

 W telegraficznym skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji – wpisując je do uchwały budżetowej.

 

 

Podstawowe informacje

Jeżeli jesteś zameldowany w Katowicach, masz ukończone 16 lat i posiadasz własny pomysł na spożytkowanie pieniędzy lub chcesz poprzeć inicjatywę innych mieszkańców to budżet obywatelski jest właśnie dla Ciebie!

Do 12 maja możesz złożyć wypełniony formularz, w którym opiszesz projekt zadania publicznego.

Jeśli dotyczy on tylko jednostki pomocniczej, w której jesteś zameldowany – oznacza to, że Twój projekt ma charakter LOKALNY.

A może z Twojego pomysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy? W takim przypadku możesz zgłosić projekt, który będzie miał charakter OGÓLNOMIEJSKI.

Czym się różnią?

PROJEKT LOKALNYPROJEKT OGÓLNOMIEJSKI
Musisz być zameldowany w jednostce pomocniczej, której dotyczy Twój projektMusisz być zameldowany w Katowicach
Zbierz poparcie co najmniej 15 innych osób, które ukończyły 16 rok życia
i są zameldowane w tej samej jednostce co Ty
Zbierz poparcie co najmniej 45 innych osób, które ukończyły 16 rok życia
i są zameldowane w Katowicach
Każda jednostka pomocnicza posiada własną pulę pieniędzy. Pamiętaj, że orientacyjna wartość Twojego zadania nie może przekroczyć 75% tej puli! Maksymalną wartość jednego zadania w poszczególnych jednostkach pomocniczych możesz sprawdzić tutajOszacowany przez Ciebie i wskazany w formularzu zgłoszeniowym koszt zadania nie może przekroczyć puli przeznaczonej na realizację zadań ogólnomiejskich,
czyli 3 148 715

Pamiętaj, niespełnienie powyższych warunków na pewno zdyskwalifikuje Twój projekt!

Jednostki pomocnicze to 22 obszary, na które podzielone jest miasto.
Jeżeli nie jesteś pewny, jaką jednostkę pomocniczą zamieszkujesz - zapoznaj się ze szczegółowym wykazem ulic.

Podział środków finansowych na jednostki pomocnicze w ramach Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 (wg stanu ludności Katowic na dzień 31 grudnia 2016r.)

​Zgłaszanie projektów od 13 marca do 12 maja 2017
Lokalne spotkania informacyjne marzec - kwiecień 2017
Weryfikacja do 23 sierpnia 2017
Ogłoszenie wyników weryfikacji do 24 sierpnia 2017
Głosowanie od 11 do 24 września 2017
Podanie wyników głosowania do 29 września 2017
Na przełomie marca i kwietnia (szczegółowy harmonogram) w każdej jednostce pomocniczej odbędzie się lokalne spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawimy zasady tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Będzie ono również doskonałą okazją do spotkania się z innymi mieszkańcami dzielnicy i wspólnego przedyskutowania pomysłów, które później będą mogły być przekształcone w konkretne projekty. Podczas spotkania dostępne będą także materiały informacyjne oraz formularze zgłoszeniowe wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Już dziś zapraszamy Cię do udziału w spotkaniu, które będzie dotyczyło twojej jednostki pomocniczej.

Remont zniszczonych chodników i ulic, doposażenie placów zabaw, upiększenie dzielnicowych skwerów i parków czy może raczej organizacja przedsięwzięć pozainwestycyjnych o charakterze kulturalnym lub sportowym?

Masz pomysł, ale nie wiesz czy możliwa będzie jego realizacja? Nie czekaj! Skontaktuj się z odpowiednim koordynatorem BO.
W każdej komórce Urzędu Miasta oraz miejskiej jednostce organizacyjnej zaangażowanej w proces BO, wyznaczona osoba odpowie na Twoje pytania lub skontaktuje Cię z właściwym pracownikiem. Listę koordynatorów BO wraz z danymi kontaktowymi znajdziesz tutaj. Jeżeli natomiast chcesz ustalić czym zajmują się poszczególne komórki i z którym koordynatorem BO powinieneś omówić swój wniosek, skontaktuj się z Wydziałem Komunikacji Społecznej.

 Ważne! Skonsultowanie wniosku z koordynatorem, jeszcze przed jego zgłoszeniem, zwiększa szanse na pozytywną weryfikację i dopuszczenie go do głosowania mieszkańców.


Gdy już zadecydujesz, o co warto zawalczyć, musisz przedstawić projekt na odpowiednim formularzu, który dostępny jest również w Wydziale Komunikacji Społecznej i w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych. Oto krótka instrukcja jak go wypełnić. To nie jest trudne!

Jako wnioskodawca musisz czytelnie wypełnić wszystkie pola obowiązkowe. Dotyczy to rubryk opisujących projekt, jak również informacji o Tobie – jako pomysłodawcy i wnioskodawcy. Wpisz swoje dane osobowe oraz dane kontaktowe. Numer telefonu i/lub adres e-mail są bezwzględnie wymagane, gdyż umożliwią urzędnikowi nawiązanie szybkiego kontaktu – gdy zajdzie taka potrzeba. Wskaż również te dane, za pomocą których inni mieszkańcy będą mogli się z Tobą skontaktować aby dowiedzieć się więcej o Twoim wniosku.

Uwaga! Twoje imię i nazwisko oraz dane, które wpiszesz w rubryce kontakt, będą publicznie dostępne - co oznacza, że zostaną m.in. opublikowane na stronie BO. To nie muszą być Twoje dane - jeśli przygotowywałeś projekt ze znajomym lub sąsiadem i to on ma większy dar przekonywania innych do swoich racji - w tym miejscu możesz podać jego dane kontaktowe (wcześniej warto zapytać go o zdanie). W takiej sytuacji osoby zainteresowane Waszym projektem skontaktują się bezpośrednio ze współautorem wniosku.

1. Tytuł zadania
Zadbaj o to, by tytuł dobrze oddawał to, czego projekt będzie dotyczył. Niech będzie atrakcyjny, ale również prosty i czytelny. Postaraj się również, aby wymyślony przez Ciebie tytuł nie przekroczył 250 znaków.

2. Charakter zgłoszonego projektu zadania
W tym miejscu powinieneś wskazać, czy Twój pomysł dotyczy tylko Twojej jednostki pomocniczej (ma charakter lokalny) czy też jest skierowany do mieszkańców całego miasta lub jego lokalizacja obejmuje kilka jednostek pomocniczych (ma charakter ogólnomiejski). Pamietaj! Po zgłoszeniu wniosku nie będziesz miał możliwości zmiany charakteru zadania. 

3. Lokalizacja miejsca realizacji zadania
Projektując zadanie musisz dokładnie określić miejsce, gdzie miałoby być zlokalizowane. W tym celu konieczne jest abyś wpisał jego dokładny adres (tzn. ulicę lub rejon ulic), a w przypadku zadania remontowego lub inwestycyjnego także numer działki, kartę mapy i obręb. Aby mieć pewność, że dokładnie wskazałeś miejsce, możesz je również dodatkowo opisać.

Jeżeli chcesz zrealizować swój pomysł na terenie szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez miasto Katowice to dodatkowo musisz pozyskać zgodę dyrektora danego podmiotu na realizację zadania. Zgoda taka musi zostać wyrażona w oświadczeniu i dołączona do wypełnionego formularza – jej brak spowoduje odrzucenie projektu.

Lokalizacja główna i alternatywna
Jeżeli Twoje zadanie nie jest ściśle związane z jedną lokalizacją (wskazaną przez Ciebie jako lokalizacja główna), możesz wskazać także lokalizację alternatywną. Urzędnicy zweryfikują ją gdy niemożliwe będzie zrealizowanie zadania w pierwszym wskazanym przez Ciebie miejscu. Lokalizację alternatywną opisz w taki sam sposób jak lokalizację główną. Aby prawidłowo wypełnić to pole musisz również wskazać numery jednostek pomocniczych. Jeśli Twój pomysł ma charakter lokalny wskaż tylko tę jednostkę pomocniczą, dla której składasz projekt. W przypadku gdy zgłaszasz zadanie ogólnomiejskie powinieneś dokładnie określić, w których jednostkach pomocniczych ma ono być realizowane.

4. Stan własnościowy terenu
To kolejne pole obowiązkowe, które jest kluczowe dla losów całego projektu. Zasady Budżetu Obywatelskiego określone w Regulaminie, dokładnie wskazują na jakich terenach musi być zlokalizowane proponowane przez Ciebie zadanie, aby mogło zostać zrealizowane.

Najlepiej byłoby, gdyby zadanie zostało umiejscowione na terenie należącym do miasta Katowice lub na terenie należącym do Skarbu Państwa, ale będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice.

Dopuszczalne jest jednak zlokalizowanie inwestycji także na terenach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Do wyboru masz następujące możliwości:

 • teren należący do spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
 • teren należący do miasta Katowice, ale będący w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
 • teren należący do Skarbu Państwa, ale będący w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Jeśli wybrany przez Ciebie teren należy lub jest zarządzany przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe lub Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, to musisz dodatkowo pozyskać zgodę tych podmiotów na realizację zadania, a także na przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie wykonanej już inwestycji. Zgoda taka musi zostać wyrażona w oświadczeniu i dołączona do wypełnionego formularza – jej brak spowoduje odrzucenie projektu.

Informacje o tym, czy stan własnościowy wybranego przez Ciebie terenu umożliwia zgłoszenie na nim zadania, możesz samodzielnie sprawdzić za pośrednictwem Internetowych Map Systemu Informacji Przestrzennej Katowic. Znajdziesz tam trójkolorową mapę budżetu obywatelskiego. Kolorem zielonym oznaczone są tereny, na których możesz umiejscowić swoje zadanie. Kolor szary wskazuje tereny wyłączone z Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 – wybierz inne miejsce bo inaczej Twój wniosek zostanie odrzucony! Jeśli natomiast wybrany przez Ciebie teren oznaczony jest kolorem żółtym – pamiętaj, aby przed zgłoszeniem wniosku upewnić się w Urzędzie Miasta, czy możesz na nim zgłosić zadanie.

5. Skrócony opis zadania
W maksymalnie trzech zdaniach zawrzyj kluczowe informacje o projekcie, tak by mieszkańcom, którzy wezmą udział w głosowaniu, łatwiej było podjąć decyzję o wyborze zadania.  Wraz z tytułem oraz wartością projektu, skrócony opis zadania będzie znajdował się w katalogu projektów, na które mieszkańcy będą mogli głosować.

6. Opis zadania
Opis powinien w prosty sposób wyjaśnić, na czym będzie polegało zadanie oraz z jakich będzie się składało działań. Jest to szczególnie ważne, gdyż każde z działań będzie musiało zostać oszacowane pod względem kosztów. Pamiętaj, że projekt musi dotyczyć zadań publicznych, czyli musi być zgodny z kompetencjami i zadaniami gminy albo powiatu.

7. Szacunkowe koszty zadania
Przy obliczaniu kosztów możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanego cennika miejskiego. Znajdziesz tam orientacyjne ceny projektów najczęściej zgłaszanych w poprzednich edycjach BO w Katowicach.

Przed realizacją niektóre z zadań mogą wymagać przygotowania projektu. Nie zapomnij wtedy ująć jego kosztów w oszacowanej przez Ciebie kwocie zadania.

Nie przejmuj się, jeżeli nie będziesz potrafił podać konkretnych kwot. W oszacowaniu kosztów chodzi o wskazanie orientacyjnych wartości – które są niezbędnym elementem projektowania wydatków. Ostatecznie to merytorycznie właściwy wydział lub instytucja miejska oszacuje koszty realizacji inwestycji – stąd też wartość projektu może wzrosnąć lub wprost przeciwnie – może zostać obniżona.

8. Szacunkowy koszt utrzymania zadania po jego realizacji

Zwróć również uwagę, czy realizacja projektu będzie powodowała wydatek jednorazowy, czy może również w kolejnych latach trzeba będzie wydawać pieniądze, np. na utrzymanie, remonty, prace konserwatorskie. Taką informację również powinieneś wskazać w formularzu zgłoszeniowym. Również w tym przypadku pomocny może okazać się specjalnie przygotowany cennik miejski.

9. Uzasadnienie oraz beneficjenci zadania
Opisz dlaczego chciałbyś aby Twój pomysł został zrealizowany. Przedstaw jego cel oraz problem, którego dotyczy. Wskaż także jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji Twojego pomysłu oraz uzasadnij w jaki sposób realizacja zadania wpłynie na ich życie. Możesz ich opisać za pomocą wieku, płci, miejsca zamieszkania czy też kryterium społeczno-zawodowego.

10. Uwagi pozostałe
Jeżeli chcesz przekazać informacje, które w Twojej opinii są ważne – a których nie mogłeś uwzględnić  we wcześniejszych rubrykach – w tym miejscu masz okazję. Nie jest to jednak wymagane.

By dopełnić formalności, musisz zdobyć poparcie dla swojego projektu. Do formularza dołącz zatem listę poparcia, zawierającą wszystkie wymagane dane osobowe i podpisy osób popierających Twój pomysł. Zwróć uwagę, by każda z nich miała ukończone 16 lat.

Projekt ogólnomiejski musi poprzeć co najmniej 45 mieszkańców zameldowanych w Katowicach.
Projekt lokalny natomiast musi poprzeć tylko 15 katowiczan, jednak muszą być oni zameldowani – podobnie jak Ty – w jednostce pomocniczej, której dotyczy zadanie.

Każdy mieszkaniec może wyrazić poparcie dla kilku projektów lokalnych zgłoszonych przez innych mieszkańców w swojej jednostce pomocniczej oraz dla kilku projektów ogólnomiejskich. Jako wnioskodawca nie wpisujesz się na listę poparcia dla swojego wniosku. Możesz za to poprzeć pomysły innych osób. W tym przypadku także nie ma żadnych ograniczeń.

​ Jeżeli Twój projekt uzyska poparcie większej liczby osób – to bardzo dobrze, gdyż oznacza to, że dbasz o odpowiednio wczesną promocję projektu. Ponadto, w przypadku gdy którykolwiek z podpisów będzie zawierał błędy, to większe poparcie może uchronić projekt przed odrzuceniem.

 Po wypełnieniu formularza, zgodnie z powyższymi wskazówkami, możesz zgłosić projekt za pomocą jednej z dostępnych form:

 • Dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice (pok. 205, Rynek 13)
 • Przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Komunikacji Społecznej, Rynek 13, 40-003 Katowice z adnotacją na kopercie: Budżet Obywatelski
 • Przesłać w wersji elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Ważne: Przy wyborze elektronicznego sposobu złożenia formularza musisz opatrzeć dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli nie jesteś posiadaczem profilu zaufanego ePUAP, a chciałbyś pomimo wszystko skorzystać z tej formy, odwiedź Urząd Miasta Katowice lub - jeżeli posiadasz konto w banku PKO BP, ING Bank Śląski lub Millennium korzystając z zakładki e-Urząd – uzyskaj go bez wychodzenia z domu. Profil zaufany ePUAP możesz wykorzystać przy innych okazjach w ramach załatwiania urzędowych spraw. Korzystanie z tej formy kontaktu z UMK dotyczy osób pełnoletnich. Więcej informacji na stronie www.epuap.gov.pl lub www.sekap.pl.

Ważne: Skorzystanie z możliwości elektronicznego przesłania formularza wymaga od wnioskodawcy dostarczenia oryginału listy poparcia oraz oświadczenia podmiotu zewnętrznego, czyli spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej (w sytuacji gdy oświadczenie to jest wymagane z uwagi na umiejscowienie zadania na terenie nienależącym do Miasta) – w terminie 7 dni od otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji wstępnej.

Możesz zgłosić wiele projektów zadań, jednakże każdy z nich wymaga złożenia odrębnego formularza oraz odrębnej listy poparcia.

Oznacza to, że przy pomocy jednego formularza nie powinieneś zgłaszać propozycji, które nie są ze sobą powiązane, np:

 • Zakup książek do biblioteki oraz budowa ścieżki rowerowej;
 • Wybieg dla psów oraz budowa fontanny;
 • Zajęcia ruchowe dla dzieci oraz montaż latarni w dzielnicy;
 • Monitoring ulicy oraz lot balonem;
 • Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa miejsc parkingowych w innej części dzielnicy.

Pamiętaj, że zgłoszenie wniosku składającego się z kilku niezwiązanych ze sobą elementów może spowodować jego odrzucenie na etapie weryfikacji. Kontaktując się z nami (Wydział Komunikacji Społecznej) lub z koordynatorami upewnisz się, jak bardzo złożony i obszerny wniosek możesz zgłosić.

Gdy tylko wypełnione formularze trafią do Urzędu Miasta Katowice podlegają rejestracji i weryfikacji. Kolejność zgłoszenia wniosku ma wpływ na numer rejestracyjny (ID zadania), który jest bardzo istotny. Decyduje on nie tylko o pozycji projektu na poszczególnych etapach procesu, ale również o tym, który projekt będzie realizowany w przypadku  zadań, które zdobyły równą liczbę głosów a niemożliwa jest ich jednoczesna realizacja.

Weryfikacja formalna dotyczy poprawności i kompletności wypełnienia formularza. Kolejny etap weryfikacji odbywa się już w wydziale lub instytucji miejskiej, w których realizowane są zadania o określonym charakterze. To właśnie na tym etapie sprawdzone zostaną elementy składowe, które zadecydują czy projekt spełnia warunki umożliwiające realizację.

Pamiętaj - w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:

 • lokalne - w przypadku gdyby wartość pojedynczego zadania przekraczała wysokość 75% puli środków przeznaczonych dla dzielnicy, w której zostało zgłoszone;
 • ogólnomiejskie - w przypadku gdyby wartość pojedynczego zadania przekraczała pulę środków przeznaczoną na realizację projektów ogólnomiejskich, czyli 3 148 715 zł;
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.
 • których czas realizacji, określony na etapie weryfikacji, przekroczyłby jeden rok budżetowy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu dwóch lat (czas realizacji zostaje określony przez komórkę weryfikującą);
 • które są zlokalizowane na terenach zamkniętych oraz nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców jednostki pomocniczej (w przypadku zadań o charakterze lokalnym) lub mieszkańców miasta Katowice (w przypadku zadań o charakterze ogólnomiejskim).

Wyłonione w toku weryfikacji projekty zostaną opublikowane do 24 sierpnia 2017 roku.

Wyłonione w toku weryfikacji projekty zostaną opublikowane do 24 sierpnia 2017 roku.

W dniach od 11 do 24 września odbędzie się elektroniczne głosowanie za pomocą internetowego formularza.

Pamiętaj! Aby zagłosować musisz być zameldowany w Katowicach (na stałe lub czasowo) w dniu 31 sierpnia 2017 roku oraz najpóźniej w dniu 24 września 2017 roku mieć ukończone 16 lat.

Stacjonarne punkty do głosowania

Jeżeli  obawiasz się, że samodzielne wypełnienie formularza może sprawić Ci trudność – skorzystaj z pomocy urzędników, którzy w ostatnich trzech dniach głosowania, tj od piątku 22 września do niedzieli 24 września, będą czekać na Ciebie w wyznaczonych stacjonarnych punktach do głosowania.

Jeżeli natomiast nie masz dostępu do Internetu, swój głos w dowolnym stacjonarnym punkcie możesz oddać samodzielnie już od pierwszego dnia głosowania.

Wykazu miejsc, w których będziesz mógł zagłosować w ten sposób, szukaj we wrześniu na stronie internetowej oraz w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych. Możesz też zadzwonić lub pojawić się osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej – tam także otrzymasz taką informację.

Punkty do głosowania nie są przypisane do konkretnych dzielnic. Swój głos możesz oddać w każdym wybranym przez siebie punkcie, znajdującym się na terenie miasta.

Uwaga! Pracownicy Urzędu Miasta Katowice nie organizują mobilnych punktów głosowania w celu zbierania głosów w miejscu zamieszkania głosującego.

 

Z projektami, na które można będzie głosować, będziesz mógł się zapoznać na stronie internetowej. Jeżeli już zdecydujesz, które projekty chcesz poprzeć – zapamiętaj ich tytuły oraz numery ID. Wykaz projektów znajdziesz także w specjalnej publikacji poświęconej głosowaniu, która dostępna będzie w stacjonarnych punktach do głosowania oraz w Punkcie Konsultacyjnym. Dzięki niej będziesz mógł wcześniej zapoznać się z zasadami głosowania. 

Pamiętaj! Głosować możesz wyłącznie raz. Aby zrobić to poprawnie postępuj zgodnie z instrukcją, która dostępna będzie w formularzu do głosowania.

Tak jak w roku ubiegłym, będziesz miał do rozdzielenia 3 punkty na projekty lokalne oraz 3 punkty na projekty ogólnomiejskie. Zasady głosowania dla projektów lokalnych i ogólnomiejskich są takie same.

Możesz więc dokonać wyboru:

 • jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty;
 • dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty;
 • trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie.

Pamiętaj, że głosować możesz jedynie na te projekty zadań lokalnych, które zostały zgłoszone w jednostce pomocniczej, w której jesteś zameldowany. Jeżeli nie jesteś pewny, jaka to jednostka pomocnicza – sprawdź w szczegółowym wykazie ulic.

Do realizacji przeznaczone zostaną te projekty, które zdobyły największą liczbę punktów w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków finansowych wydzielonych dla konkretnej dzielnicy lub na projekty ogólnomiejskie.

UWAGA! Aby projekt mógł zostać przeznaczony do realizacji musi osiągnąć minimalny próg poparcia w głosowaniu. Projekty, które zdobędą niższe poparcie nie zostaną zrealizowane, nawet jeśli w puli ogólnomiejskiej lub lokalnej dla Twojej dzielnicy pozostaną jeszcze środki finansowe.

 • Projekt lokalny - 45 punktów
 • Projekt ogólnomiejski - 135 punktów

Ważny adres

Punkt Konsultacyjny BO
Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Katowice
Rynek 13 (pokój 205)
tel. 32 259 31 42 | 32 259 31 43
budzetobywatelski@katowice.eu