AKTYWNY SENIOR - zajęcia rekreacyjne i kulturalne w celu aktywizacji seniorów z Piotrowic i Ochojca. Aktywny senior to zdrowy senior. Połączenie aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej sposobem na funkcjonowanie w wieku senioralnym

L/26/19/2017

Lokalizacja:

 ul. Północna 32
Klub Osiedlowy

Wnioskodawca:

 Danuta Struś

Koszt szacunkowy:

 13 288,00 zł

Opis zadania:

 

​Projekt AKTYWNY SENIOR - to zajęcia rekreacyjne i kulturalne skierowane od osób w wieku 55+ zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Zajęcia mają na celu zachęcić seniorów do wyjścia z domu, nawiązania nowych znajomości oraz poprawy kondycji i dobrego samopoczucia. W ramach aktywności fizycznej będą to cotygodniowe 1,5 godzinne spacery z kijami pod okiem instruktora (Nordic Walking), a w ramach zajęć kulturalnych - warsztaty rękodzieła i wyjścia do katowickich kin na seanse wyświetlane specjalnie dla seniorów.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 brak