Projekty

Budowa miejsc postojowych dla samochodów na skrzyżowaniu przy ul. Kościuszki i ul. Nasypowej

M/21/V

Lokalizacja:

 Skrzyżowanie przy ul. Kościuszki i ul. Nasypowej

Wnioskodawca:

 Teodor Zientek

Koszt szacunkowy:

 270 400,00 zł

Opis zadania:

 

Budowa 30 miejsc postojowych dla samochodów na skrzyżowaniu przy ul. Kościuszki i ul. Nasypowej wraz z uporządkowaniem terenu oraz z oświetleniem chodnika i miejsc postojowych.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 teodorzientek@gmail.com