Projekty

Chodnik, parking, zieleń dla mieszkańców Grażyńskiego

L12/01/VI

Lokalizacja:

 Ulica Grażyńskiego 12 i 14

Wnioskodawca:

 Marcin Zawadzki

Koszt szacunkowy:

 130 000 zł

Opis zadania:

 

​Stan aktualny: zdegradowany chodnik, dzikie miejsca parkingowe na zieleńcu i pozostałości po dawnym miejscu odbioru odpadów oraz zniszczona zieleń.

PLAN: przebudowa całego kwartału pomiędzy budynkami Grażyńskiego 12 i 14 polegająca na:

- budowa nowych chodników w zmienionej lokalizacji

- nowe miejsca parkingowe około 10 (1 dla niepełnosprawnych)

- nowe nasadzenia i odtworzenie/rekultywacja trawnika

- mała architektura: ławki 2 szt., kosze na śmieci 2 szt., kosz na psie odchody 1 szt., gablota - tablica informacyjna 1 szt.

Zadanie o charakterze dwuletnim

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 Autor profilu NaprawiaMYKoszutkę www.facebook.com/naprawiamykoszutke e-mail: naprawiamykoszutke@gmail.com