Projekty

Dziś - wirtualni, jutro - realni przedsiębiorcy! Symulacje biznesowe dla katowickich szkół ponadpodstawowych

M/25/VIII

Lokalizacja:

 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2
2. IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka
3. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura
4. Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej
5. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka
6. Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa
7. X Liceum Ogólnokształcące im. ignacego Jana Paderewskiego

Wnioskodawca:

 Katarzyna Jura

Koszt szacunkowy:

 35 000 zł

Opis zadania:

 

Zadanie polega na wyposażeniu siedmiu katowickich szkół ponadpodstawowych w symulacje biznesowe - aplikacje do wirtualnego planowania i zarządzania przedsiębiorstwem w różnych branżach. Symulacje pomagają w praktycznym poznawaniu tajników świata przedsiębiorczości i biznesu. Symulacje bazują na metodzie gamifikacji i kształtują kompetencje miękkie. W ramach zadania przeszkoleni nauczyciele będą prowadzić innowacyjne, atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem symulacji biznesowych w swoich szkołach. Zadanie ma skutkować zwiększeniem motywacji do zakładania mikroprzedsiębiorstw przez uczniów.

Warsztaty mogą odbywać się na zajęciach dodatkowych lub/i w ramach podstawy programowej - przedmiotów zbieżnych z tematyką warsztatów.
Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: katarzyna.jura@zstio2.katowice.pl