Projekty

Dzielnicowy Rower na Osiedlu Witosa

L8/10/VII

Lokalizacja:

 Rejon przystanku Osiedle Witosa Droga Kochłowicka; Rejon wejścia do lasu przy ul. Barlickiego, Rejon skrzyżowania ulicy Obroki i Witosa; Rejon XV Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmana W. Pileckiego; Rejon skrzyżowania ul. Michejdy/Ossowskiego/Rataja; Rejon Pętli przy ul. Kwiatkowskiego

lokalizacja alternatywna:
Rejon przystanku Osiedle Witosa Droga Kochłowicka; Rejon wejścia do lasu przy ul. Barlickiego, Rejon skrzyżowania ulicy Obroki i Witosa; Rejon skrzyżowania ul. Dulęby i Obroki, Rejon skrzyżowania ul. Michejdy/Ossowskiego/Rataja, Rejon Pętli przy ul. Kwiatkowskiego

Wnioskodawca:

 Krzysztof Kraus

Koszt szacunkowy:

 264 000 zł

Opis zadania:

 

​Dzielnicowy Rower na Osiedlu Witosa przesiądźmy się na rowery. Nowe stacje roweru miejskiego, opasujące nasze osiedle, pomogą nam zrezygnować z samochodu w komunikacji wewnątrz dzielnicy oraz pozwolą na lepsze skomunikowanie górnej i dolnej części osiedla.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 tel. 502 313 401, krzysztof.kraus86@gmail.com