Projekty

Koło podróżnicze "Obieżyświat"

L/21/19/2017

Lokalizacja:

 Miejski Dom Kultury "Południe", Filia nr 1 w Piotrowicach, ul. Gen. Waltera Jankego 136

Wnioskodawca:

 Antonina Murawa

Koszt szacunkowy:

 22 000,00 zł

Opis zadania:

 

​Spotkania klubu podróżnika "Obieżyświat" to cykl bezpłatnych, otwartych wydarzeń kulturalnych, podczas których w ciekawej formie będą przedstawiane uczestnikom różne kraje: ich geografia, historia, szeroko pojęta kultura. Na każde spotkanie składać się będzie prelekcja podróżnika z pokazem zdjęć, epizod artystyczny prezentujący kulturę omawianego kraju (np. prezentacja strojów tradycyjnych, koncert muzyczny, pokaz taneczny itp.), degustacja tradycyjnych produktów spożywczych. W ramach zadania mogą być dodatkowo organizowane warsztaty, pokazy filmów, dyskusje, wycieczki.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: magda79-79@o2.p