Projekty

Kompleksowy remont boisk przy Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika w Katowicach wraz z wycinką drzew

L/23/19/2017

Lokalizacja:

 ul. Spółdzielczości 21

Wnioskodawca:

 Jolanta Powała

Koszt szacunkowy:

 290 000,00 zł

Opis zadania:

 

​Wykonanie projektu remontu boisk. Wycinka drzew. Remont boisk do siatkówki, koszykówki.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

  jpowala@wp.pl