Projekty

#LOOK4: Lotny Osiedlowy Ośrodek Kultury - Dom Kultury na Witosa (2021)

L8/08/VII

Lokalizacja:

 Miejsca realizacji poszczególnych elementów zadania: Plac św. Herberta, Skwer Rotmistrza Pileckiego, Szkoła
Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia, Miejskie Przedszkole nr 13, Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami
Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 85, Miejskie Przedszkole nr 94 im. Małego Księcia, Filia nr 12 Miejskiej
Biblioteki Publicznej

Wnioskodawca:

 Krzysztof Kraus

Koszt szacunkowy:

 316 000 zł

Opis zadania:

 

​#LOOK 4 / Lotny Osiedlowy Ośrodek Kultury na Witosa 2021 to komle ksowy projekt zapewniający całoroczną, ogólnodostępną ofertę kulturalną w naszej dzielnicy: dla młodszych i starszych, dla rodzin, dla pasjonatów kultury wysokiej i miłośników rozrywki Wyłączamy kosztochłonne koncerty z wielkimi gwiazdami estrady, ale marzy nam się bogaty repertuar działań integrujących, kulturotwórczych i społecznych potańcówek, pokazów kina plenerowego, warsztatów, zajęć z artystami, spotkań z teatrem, muzyką i sztukami wszelakimi. Mimo braku domu kultury mamy prawo do dostępu do kultury i rozrywki w miejscu, w którym na co dzień mieszkamy.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 tel. 502 313 401, e-mail: krzysztof.kraus86@gmail.com