Lektury dla biblioteki - uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej i organizacja imprez czytelniczych w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 44 im. M. Curie - Skłodowskiej w Katowicach

L15/12/VIII

Lokalizacja:

 Szkoła Podstawowa nr 44 im. M. Curie - Skłodowskiej, ul. Morawy 86

Wnioskodawca:

 Agnieszka Szeląg-Krakowska

Koszt szacunkowy:

 20 000 zł

Opis zadania:

 

​Projekt będzie polegał na uzupełnieniu poprzez jednorazowy zakup lektur szkolnych, nowości czytelniczych, słowników, książek popularnonaukowych, regionalnych itp.
Wykaz potrzebnych książek dla biblioteki przygotują nauczyciele ze szkolnej biblioteki wraz z aktywnymi czytelnikami. Równocześnie planowana jest organizacja imprez promujących czytelnictwo. W bibliotece szkolnej będą zorganizowane biblioteczne imprezy czytelnicze, podczas których społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy) będą mieli okazję spotkać się z pisarzami, osobowościami kultury i sztuki, podróżnikami, teatrem itp. Spotkania będą też okazją do integracji, wspólnego spędzenia czasu i promocji czytelnictwa.

Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla mieszkańców dzielnicy podczas spotkań promujących czytelnictwo.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 brak