Projekty

Lubię kiedy się zieleni - Twoje 3 punkty dla Manhattanu ;)

L/8/19/2017

Lokalizacja:

 ul. Radockiego 252-280
Trawniki otaczające bloki.

Wnioskodawca:

 Andrzej Mazur

Koszt szacunkowy:

 75 000,00 zł

Opis zadania:

 

​Projekt obejmuje rewitalizację trawników wokół bloków przy ul. Radockiego 252 - 280. W otoczeniu pojawią się ozdobne drzewa oraz kwietnik, a braki krzewów żywopłotowych zostaną uzupełnione. Wzdłuż ogrodzenia szkolnego boiska pobiegnie estetyczny chodnik.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 tel. 511 526 894