Projekty

Modernizacja placu zabaw na terenie osiedla "Odrodzenia"

L/14/19/2017

Lokalizacja:

 Rejon ulicy Radockiego 198 - 230

Wnioskodawca:

 Jolanta Dela

Koszt szacunkowy:

 465 000,00 zł

Opis zadania:

 

​Modernizacja istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych urządzeń małej architektury takich jak zestaw rekreacyjny, urządzenia zabawowe (bujaki, huśtawki, piaskownice itp.), urządzenia komunalne (ławki, kosze na śmieci, stoliki, ogrodzenie terenu placu zabaw), urządzenia sportowo-rekreacyjne (siłownia na powietrzu).

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 brak