Projekty

Montaż piłkochwytów przy kompleksie boisk Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

L/3/2/2016

Lokalizacja:

 ul. Nasypowa 16 (Kompleks boisk ogrodzony jest z dwóch stron budynkiem szkoły, trzeci bok stanowi ogrodzenie dzielące teren szkoły z osiedlem, zaś czwartą granicę wytycza niewysokie ogrodzenie z sąsiadującą stromą skarpą)

Wnioskodawca:

 Krystyna Stec-Żmija

Koszt szacunkowy:

 17 270,00 zł

Opis zadania:

 

​Montaż piłkochwytu złożonego z trzech osobnych i niezależnych od siebie części. Dwie części zabezpieczają uczestników aktywności fizycznej przed nieszczęśliwymi wypadkami, trzecia zabezpiecza elewację budynku szkoły przed zniszczeniem. Łączna długość piłkochwytu wynosi 66 metrów.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 p.bednarz@onet.pl