Projekty

Osiedlowa Strefa Aktywności - przebudowa Skweru Karlika z Kocyndra

L8/04/VI

Lokalizacja:

 Skwer Karlika z Kocyndra mieszczący się pomiędzy SP 33, ul. Witosa 13a-c, a ul. Bardowskiego 3a-d

Wnioskodawca:

 Małgorzata Szylar

Koszt szacunkowy:

 500 000 zł

Opis zadania:

 

​Projekt ten zakłada przebudowę istniejącego placu, który mieści się między Szkołą Podstawową nr 33, ulicą Piotra Bardowskiego 3 a-d a ul. Wincentego Witosa 13 a-c. Jest to miejsce zlokalizowane w spokojnej ale centralnej części osiedla Witosa.


Skwer zostanie podzielony na 4 strefy:


Strefa żółta - nowoczesny i kolorowy plac zabaw wyposażony w nowe urządzenia;

Strefa czerwona - rolkowisko dookoła skweru - jedyne na osiedlu miejsce do bezpiecznego jeżdżenia na rolkach i wrotkach;


Strefa niebieska - urządzenia do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu - stoliki do szachów, chińczyka, piłkarzyków a także hamaki jako forma relaksu


Strefa zielona - czytelnia pod gołym niebem - zieleń otoczona niskim płotkiem do swobodnego biwakowania z książką na kocyku, hamaku czy ławce wyposażona w mobilną wymiennikownię książek w ramach book-sharingu;


Zmieni się także nawierzchnia. Starą, asfaltową zastąpi zieleń, chodniki, ławki i kosze.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 gosiaszylar@o2.pl