Projekty

Piękna zieleń w śródmieściu Katowic

L1/18/V

Lokalizacja:

 - ul. Lisieckiego 4 - Strzelecka 17
- przy schodach ul. Lisieckiego/ Kubiny
- pl. pomiędzy Lisieckiego i Gawliny 3
- pl. pomiędzy ul. Barbary/ Skalna/ Głowackiego
- ul. Curie - Skłodowskiej - rejon 27 (cały blok)
- róg Adamskiego i Raciborskiej
- pl. Hlonda

Wnioskodawca:

 Adam Skowron

Koszt szacunkowy:

 378 000 zł

Opis zadania:

 

​Zadanie zakłada rewitalizację zieleni w Śródmieściu Katowic. Rewitalizacja zieleni na osi Strzelecka -
Lisieckiego - Gawliny - Kubiny, dokończenie rewitalizacji zielonego podwórza Barbary-Skalna-
Głowackiego, dosadzenie żywopłotu na Placu Hlonda, stworzenie atrakcyjnego zieleńca i dokończenie
rewitalizacji na rogu ul. Adamskiego i Raciborskiej, rewitalizację ogródków przed budynkiem na ul. Curie-
Skłodowskiej (budynek łączący ul. PCK i Jordana).

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 501 720 506