Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia dostępnej dla mieszkańców Osiedla Witosa

L8/11/VII

Lokalizacja:

 ul. Wincentego Witosa 23

Wnioskodawca:

 Paweł Pietrasik

Koszt szacunkowy:

 231 000 zł

Opis zadania:

 

Aby uatrakcyjnić pobyt dzieci, młodzieży i osób dodorsłych na terenie sporotowo-rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 33, to jest na placach zabaw, miasteczku ruchu drogowego i boiskach, chcemy w ramach zadania jak wyżej zbudować strefę rekreacyjną z urządzeniami mini fitness dla dzieci i fitness dla młodzieży i dorosłych. Poza tym wrócimy do przeszłości i zaproponujemy naszym dzieciom poziome gry planszowe i matematyczne na nawierzchni bezpiecznej. Strefę tą wyposażamy także w stoły do ping-ponga aby dzieci i młodzież w terenie bezpiecznym, wygrodzonym mogły rozwijać swoje umiejętności i sprawność fizyczną. Nasadzimy krzewy i kwiaty, zamontujemy ławeczki aby móc odpocząć po ćwiczeniach wśród zieleni.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 brak