Projekty

Przebudowa fragmentu ul. Północnej od ul. A. Fredry do ul. Głogowskiej

L/6/19/2017

Lokalizacja:

 ul. Północna - fragment ok 150 m od ul. A. Fredry do ul. Głogowskiej

Wnioskodawca:

 Stanisław Olszewski

Koszt szacunkowy:

 350 000,00 zł

Opis zadania:

 

​Gruntowna przebudowa jezdni i poboczy, na odcinku ok. 150 m.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 669 070 900