Projekty

Przebudowa ulicy lokalnej na Osiedlu "Szenwalda"

L/3/19/2017

Lokalizacja:

 Osiedle "Szenwalda" (bloki 38-38e) ul. Szenwalda

Wnioskodawca:

 Franciszek Witkowski

Koszt szacunkowy:

 650 000,00 zł

Opis zadania:

 

​1. Przebudowa ulicy lokalnej na Osiedlu "Szenwalda"
2. Wykonanie nowych miejsc parkingowych
3. Wykonanie nowych chodników

Zadanie dwuletnie.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 tel. 32 202 76 22 | e-mail: francik48@interia.pl