Projekty

Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic

M/09/VIII

Lokalizacja:

 ul. Obroki

Wnioskodawca:

 Krzysztof Kraus

Koszt szacunkowy:

 1 800 000 zł

Opis zadania:

 

Zadanie o charakterze dwuletnim.

​Działanie zakłada rewitalizację Stawu Kozubek, położonego na terenie po byłej Kopalni Kleofas, oraz urządzenie wokół niego zielonej strefy odpoczynku - dla Mieszkańców Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic. Chcemy przywrócić świetność tego malowniczego miejsca, wokół którego toczyło się kiedyś życie!

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: krzysztof.kraus86@gmail.com, tel. 502 313 401