Projekty

Przywróćmy dawny blask małego stawu w Parku Kościuszki - "Romantyczny zakątek nad wodą"

M/07/VI

Lokalizacja:

 Park Kościuszki, pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Piękną; Mały Staw znajduje się w centrum założenia w odległości ok. 50m na południe od pomnika Tadeusza Kościuski

Wnioskodawca:

 Justyna Pluta

Koszt szacunkowy:

 1 148 696,00 zł

Opis zadania:

 

​Projekt zakłada przebudowę Małego Stawu i realizację naturalistycznego zbiornika wodnego ze "sceną" na realizowanie cyklicznych koncertów plenerowych dla mieszkańców. Zakłada się, w oparciu o zrewitalizowany zbiornik oraz istniejący drzewostan i nasadzenia uzupełniające, odtworzenie charakteru miejsca. W miejscu po betonowej konstrukcji zostanie wykonane ukształtowanie terenu pod nowy zbiornik nie wymagający spuszczania wody w okresie zimowym. Staw zostanie obsadzony różnorodną roślinnością wodną, natomiast obszar zostanie uzupełniony nasadzeniami zieleni niskiej w jednolitej kolorystyce - w kolorze białym.

Zadanie o charakterze dwuletnim.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 brak