Projekty

Rewitalizacja boisk sportowych przy ul. Barlickiego oraz stworzenie centrum gier asfaltowych dla dzieci

M/20/VI

Lokalizacja:

 ul. Barlickiego przy boisku do piłki nożnej powstałym w ramach Budżetu Obywatelskiego

Wnioskodawca:

 Arkadiusz Miodoński

Koszt szacunkowy:

 700 000 zł

Opis zadania:

 

Projekt zakłada:
- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polimerowej m. in. do gry w mini piłkę nożną i koszykówkę (pole gry 18x9m)
- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polimerowej, otoczonego wolną strefą (pole gry 13.24)
- wykonanie mini strefy zabaw dla dzieci z namalowanymi na asfalcie grami (typu kasy, węże i drabiny, twister itp.)

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 tel. 790 579 317