Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach. Bezpieczna Przystać dla mieszkańców Katowic

M/34/2017

Lokalizacja:

 ul. Morawa 119 - Szopienice nad stawem Morawa

Wnioskodawca:

 Anna Kopka

Koszt szacunkowy:

 3 140 109,00 zł

Opis zadania:

 

​Celem zadania jest rozbudowa (modułowa) stanicy harcerskiej dla 10 Drużyny Harcerskiej nas Stawem Morawa w Katowicach - Szopienicach. Pomóżmy harcerzom zmieniać Świat, dając młodym ludziom alternatywę i bezpieczną przystań. Nasza Stanica - nasz drugi dom 10 Drużyna Harcerska - Szopienice - Kreatywna Strona Katowic.

Zadanie dwuletnie.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 brak