Projekty

Stacja rowerowa na ulicy Bankowej

M/22/2017

Lokalizacja:

 ul. Bankowa

Wnioskodawca:

 Jacek Szymik-Kozaczko

Koszt szacunkowy:

 50 000,00 zł

Opis zadania:

 

​Stacja rowerowa systemu rowerów miejskich City By Bike, miałaby zostać umieszczona w roku 2018 na deptaku Bankowa w sąsiedztwie Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Obecnie na tym obszarze brakuje stacji rowerów miejskich, z której mogliby korzystać m.in. studenci. Lokalizacja stacji na terenie kampusu uniwersyteckiego umożliwi też sprawne przemieszczanie się rowerem pomiędzy innymi punktami Miasta Katowice oraz pozwoli np. na sprawne dotarcie do CINIBy czy innych obiektów akademickich.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: j.szymik@onet.eu