Projekty

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH - zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

L/27/19/2017

Lokalizacja:

 Miejski Dom Kultury "Południe", ul. Jankego 136

Wnioskodawca:

 Stefan Cichoń

Koszt szacunkowy:

 75 000,00 zł

Opis zadania:

 

​Projekt obejmuje organizację cotygodniowych zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży, dodatkowo raz w miesiącu odbywać się będą warsztaty taneczne z zaproszonym gościem specjalnym. Zajęcia będą odbywały się raz  w tygodniu: dla dzieci w wieku przedszkolnym - 45 minut, dla dzieci i młodzieży w wieku 7-10 lat - 45 minut oraz 11-15 lat - 60 minut w grupach max. 20 osobowych. Zaplanowano zorganizowanie osobnych zajęć tanecznych dla dzieci nieśmiałych, mających problem z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, zajęć taneczno-gimnastycznych dla dzieci z nadwagą jak również zajęć dla dzieci wybitnie uzdolnionych.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: nikon8@poczta.fm