Projekty

Wykonanie zjazdu / podjazdu do Domu Kultury "Południe" filia nr 1

L/30/19/2017

Lokalizacja:

 Miejski Dom Kultury "Południe", Filia nr 1, ul. Jankego 136. Obszar przed budynkiem przy ul. Jankego 136, graniczący z chodnikiem.

Wnioskodawca:

 Jolanta Krawczyk

Koszt szacunkowy:

 34 880,00 zł

Opis zadania:

 

​Projekt zakłada remont schodów wraz z utworzeniem podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych prowadzących do budynku MDK "Południe" filia nr 1 w Katowicach - Piotrowicach ul. Jankego 136. Celem projektu jest ułatwienie rodzicom z małymi dziećmi i osobom niepełnosprawnym dostępu do oferty kulturalnej proponowanej przez MDK.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

  tel. 502 769 645 | e-mail: jolan.kr@gmail.com