Projekty

Wymiana nawierzchni na asfaltową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Obroki od ul. Witosa do ul. Wiśniowej

L8/06/VII

Lokalizacja:

 Droga dla rowerów i pieszych wzdłuż ul. Obroki, między ul. Witosa a ul. Wiśniową + przylegający teren wjazdu do Lidla

Wnioskodawca:

 Piotr Latusek

Koszt szacunkowy:

 306 240 zł

Opis zadania:

 

Projekt zakłada wymianę nawierzchni na asfaltową istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Obroki od ul. Witosa do ul. Wiśniowej (270 m) oraz przylegającego przejazdu rowerowego przez wjazd na parking Lidla.

Znajdująca się na tym odcinku nawierzchnia z kostki betonowej (w tym jej profil), jest w niezadowalającym stanie i nie nadaje się do komfortowej jazdy rowerem. „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” uchwalone w styczniu 2019 przez GZM i przyjęte przez miasto Katowice nie przewidują tego rodzaju nawierzchni na drogach pieszo-rowerowych. Zachodzi więc konieczność jej wymiany na nawierzchnię asfaltową zgodną ze Standardami. Nawierzchnia z kostki betonowej jest również niespójna z nawierzchnią niedawno doprowadzonej do ul. Obroki drogi rowerowej wzdłuż ul. Witosa.

Warto dodać, ze odcinek ciągu pieszo-rowerowego na ul. Obroki jest popularny zarówno wśród pieszych, jak i rowerzystów. Umożliwia on dojazd z Os. Witosa w kierunku Załęża, Os. Tysiąclecia, Stawu Maroko i Parku Śląskiego. Prowadzi tędy również trasa rowerowa nr 103. Modernizacja tego odcinka poprawiłaby komfort jego użytkowania nie tylko rowerzystów, ale też pieszych, w tym rodziców z wózkami dziecięcymi czy niepełnosprawnych.

Projekt powstał w ramach inicjatyw #BezKołaNieJadę i #BudżetNaKoło.
WWW: https://bezkolaniejade.wordpress.com/budzet-na-kolo/
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/BezKolaNieJade/

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: latusekpiotr@gmail.com, tel 787 921 867