Projekty

Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej

L17/01/VII

Lokalizacja:

 Droga rowerowa wzdłuż ul. Mysłowickiej, między ul. Kolistą a ul. Szopienicką

Wnioskodawca:

 Piotr Latusek

Koszt szacunkowy:

 352 000 zł

Opis zadania:

 

​Projekt zakłada wymianę nawierzchni na asfaltową istniejącej drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej.

Dodatkowo, przy okazji wnioskuje się o punktowe poprawki w niektórych miejscach, np. wyprostowanie przebiegu ścieżki na skrzyżowaniu z ul. Batalionów Chłopskich, zapewnienie minimalnych skrajni od drzew czy dodanie pasa rozdzielającego drogę rowerową od chodnika tam, gdzie jest to możliwe.

Wybór tego fragmentu drogi rowerowej do modernizacji w projekcie wynika z planów miasta dla odcinków bezpośrednio z nim sąsiadujących:

1) Fragment drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Wojciecha będzie miał wymienioną nawierzchnię na asfaltową w trakcie budowy drogi rowerowej łączącej Giszowiec z Doliną 3 Stawów. Wstępny projekt tej inwestycji został już przygotowany i będzie realizowany w najbliższych latach.

2) Na skrzyżowaniu ul. Mysłowickiej z ul. Szopienicką będzie rozpoczynała się droga rowerowa w kierunku Nikiszowca. Projekt tej inwestycji już powstał i będzie realizowany w najbliższych latach.

Fragment drogi rowerowej, dla którego wnioskowana jest wymiana nawierzchni na asfaltową, będzie kluczowym odcinkiem infrastruktury rowerowej na Giszowcu. Pozwoli wygodnie dojechać z Giszowca w kierunku Doliny 3 Stawów, centrum miasta, a także Nikiszowca.

W dzielnicy Janów-Nikiszowiec złożono osobny wniosek na wymianę dalszej części nawierzchni od Nikiszowca w kierunku Szopienic. W połączeniu ze wspomnianą planowaną przez miasto asfaltową drogą rowerową z Giszowca na Nikiszowiec pozwoli to dotrzeć drogą rowerową o wysokim standardzie z Giszowca aż do Szopienic.


Projekt powstał w ramach inicjatyw #BezKołaNieJadę i #BudżetNaKoło.
WWW: https://bezkolaniejade.wordpress.com/budzet-na-kolo/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/BezKolaNieJade/

Zadanie o charakterze dwuletnim.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: latusekpiotr@gmail.com, tel. 787 921 867