Projekty

Zielona Warszawska

M/25/2017

Lokalizacja:

 ul. Warszawska, ul. Dudy-Gracza zielony pas od skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Dudy-Gracza do ul. Reja (od strony hotelu Senator)

z wyłączeniem działki nr 202/2

Wnioskodawca:

 Martyna Fołta

Koszt szacunkowy:

 483 098,00 zł

Opis zadania:

 

​Zielona Warszawska to zadanie zakładające wprowadzenie zieleni (drzew, krzewów) oraz systemu mebli miejskich (parklety, donice, ławki) na ulicy Warszawskiej i na skwerze przy Hotelu Senator na ul. Dudy Gracza w Katowicach. Projekt ma na celu zazielenienie ulicy, poprawę jej estetyki oraz komfortu przebywania i mieszkania w tej części miasta oraz umożliwienie obcowania z roślinnością.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 781 838 379 | martynamaria.folta@gmail.com