Projekty

Zielony Plac Zabaw

L/20/19/2017

Lokalizacja:

 rejon ulicy Radockiego 76 - 92

Wnioskodawca:

 Romana Gola

Koszt szacunkowy:

 63 000, 00 zł

Opis zadania:

 

​Wykonanie rekultywacji terenu istniejącego Placu zabaw "Centralnego" poprzez ułożenie trawnika z rolki wraz z nasadzeniem żywopłotu od strony parkingu. Ponadto projekt zakłada wykonanie chodnika z kostki betonowej wzdłuż części ławek i pod nimi.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 brak