Głosowanie na projekty BOK 2017

2016-08-31

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Katowic zadecydują o rozdysponowaniu prawie 22 mln zł. Głosowanie potrwa siedem dni od 19 do 25 września i odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza dostępnego przez Internet. Wyboru można będzie dokonać spośród zgłoszonych zadań, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Przed głosowaniem podpowiadamy jak dowiedzieć się więcej o projektach i prawidłowo oddać głos.

Gdzie znaleźć informacje o projektach?

Do 13 maja 2016 roku mieszkańcy mogli składać projekty zadań publicznych o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017. W sumie wpłynęły 342 wnioski. W toku weryfikacji wyłoniono projekty, które zostaną poddane pod głosowanie. Ich pełna lista została opublikowana 24 sierpnia (sprawdź TUTAJ). Wykaz zadań znajduje się również w zakłdce PROJEKTY. O tym, które spośród nich zostaną zrealizowane, zadecydują głosy mieszkańców. Głosowanie poprzedzone będzie dzielnicowymi prezentacjami projektów, zaplanowanymi w terminie 5–15 września. Wnioskodawcy zaprezentują tam zadania lokalne, przedstawią główne założenia i korzyści wynikające z ich realizacji. Spotkania te będą doskonałą okazją, aby przed oddaniem głosu zapoznać się z projektami dla dzielnicy i wziąć udział w dyskusji. O zadaniach ogólnomiejskich dowiemy się więcej 10 września na „Pikniku z Budżetem Obywatelskim" zorganizowanym podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Wnioskodawcy na specjalnie przygotowanych stanowiskach będą zachęcać do głosowania na swoje projekty. Zapraszamy do Parku Powstańców Śląskich w godzinach od 13:00 do 16:00.

Jak zagłosować? 

Procedura trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego obejmuje kilka zmian. Jedną z najistotniejszych jest głosowanie przez Internet. Swój głos będzie można oddać na stronie www.BO.Katowice.eu. Uprawnione do głosowania są tylko osoby zameldowane w Katowicach (na stałe lub czasowo) w dniu 9 września, które najpóźniej 25 września ukończą 16 lat! Każdy mieszkaniec zagłosować może tylko jeden raz. Żeby zalogować się do systemu należy podać swój numer PESEL oraz nazwisko panieńskie matki. Po wprowadzeniu prawidłowych danych pojawi się lista projektów lokalnych i ogólnomiejskich, na które można zagłosować. Głosujący w każdej z powyższych kategorii ma możliwość dokonania wyboru jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty lub dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty lub też trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie. Podobnie jak w roku ubiegłym, na projekty lokalne głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą. Natomiast na zadania ogólnomiejskie mogą oddać głos wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach.

Po rozdysponowaniu punktów przez głosującego, pojawi się prośba o podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany 4 cyfrowy kod autoryzacyjny. Na jeden numer telefonu przesłanych może być maksymalnie 5 kodów, co oznacza że maksymalnie 5 osób będzie mogło zagłosować podając ten sam numer. Po wpisaniu prawidłowego kodu, głos zostanie oddany i przesłany do systemu. Cudzoziemcy zameldowani w Katowicach oraz osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu lub telefonu komórkowego, bądź też obawiają się, że samodzielne wypełnienie formularza może sprawić im trudność – mogą zagłosować z pomocą urzędnika w wyznaczonych stacjonarnych punktach. Ich lista znajduje się poniżej oraz w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych. Punkty do głosowania nie są przypisane do konkretnych dzielnic. Swój głos można oddać w każdym wybranym przez siebie punkcie, znajdującym się na terenie miasta.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, obowiązywać będzie próg minimalnego poparcia, jakie musi zdobyć w głosowaniu dany projekt, żeby mógł zostać zrealizowany. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Projekty wyłonione do realizacji poznamy 30 września. Zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów i osiągnęły próg minimalnego poparcia, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej lub projektów ogólnomiejskich.

Przed głosowaniem warto zapoznać się z naszą ulotką informacyjną:
BO Katowice instrukcja glosowania.pdf

Budżet Obywatelski Katowice 2017: Lista punktów do głosowania z podziałem na jednostki pomocnicze


JP NR 1 ŚRÓDMIEŚCIE

Filia nr 1 MBP, ul. Ligonia 7

Filia nr 4 MBP, ul. Poniatowskiego 14

Filia nr 30 MBP, ul. Rybnicka 11

Filia nr 35 MBP, ul. Słowackiego 20

JP NR 2 ZAŁĘSKA HAŁDA – BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA

Filia nr 32 MBP, ul. Grzyśki 19a

JP NR 3 ZAWODZIE

Filia nr 24 MBP, ul. Roździeńskiego 88a

Filia nr 31 MBP, ul. Marcinkowskiego 13

JP NR 4 OS. PADEREWSKIEGO – MUCHOWIEC

Filia nr 23 MBP, ul. Paderewskiego 65

JP NR 5 BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA – OS. ZGRZEBNIOKA

Filia nr 8 MBP, ul. Brynowska 53a

JP NR 6 LIGOTA – PANEWNIKI

Filia nr 7 MBP, ul. Franciszkańska 25

Filia nr 18 MBP, ul. Studencka 16

JP NR 7 ZAŁĘŻE

Filia nr 3 MBP, ul. Gliwicka 93

JP NR 8 OSIEDLE WITOSA

Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Witosa 18b

JP NR 9 OSIEDLE TYSIĄCLECIA

Filia nr 14 MBP, ul. Piastów 20

Filia nr 25 MBP, ul. Bolesława Chrobrego 2

JP NR 10 DĄB

Filia nr 17 MBP, ul. Krzyżowa 1

JP NR 11 WEŁNOWIEC – JÓZEFOWIEC

Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Bytomska 8a

JP NR 12 KOSZUTKA

Filia nr 11 MBP, ul. Grażyńskiego 47

JP NR 13 BOGUCICE

Filia nr 16 MBP, ul. Wajdy 21

Filia nr 22 MBP, ul. Słowiańska 1

Filia nr 33 MBP, ul. Markiefki 44a

JP NR 14 DĄBRÓWKA MAŁA

Filia nr 20 MBP, ul. Strzelców Bytomskich 21b

JP NR 15 SZOPIENICE – BUROWIEC

Filia nr 19 MBP, ul. Obrońców Westerplatte 10

Filia nr 36 MBP, ul. Gen. Hallera 28

JP NR 16 JANÓW – NIKISZOWIEC

Filia nr 21 MBP, ul. Zamkowa 45

Oddział Muzeum Historii Katowic - Dział Etnologii Miasta, ul. Rymarska 4

JP NR 17 GISZOWIEC

Filia nr 15 MBP, ul. Przyjazna 7a

JP NR 18 MURCKI

Filia nr 26 MBP, ul. Samsonowicza 27

JP NR 19 PIOTROWICE – OCHOJEC

Filia nr 9 MBP, ul. Jankego 183

Filia nr 10 MBP, ul. Radockiego 70a

JP NR 20 ZARZECZE

MDK „Południe", ul. P. Stellera 4

JP NR 21 KOSTUCHNA

Filia nr 27 MBP, ul. Szarych Szeregów 62

MDK „Południe", ul. T. Boya - Żeleńskiego 83

JP NR 22 PODLESIE

Filia nr 28 MBP, ul. Uniczowska 36

MDK „Południe" ul. Sołtysia 25

Godziny otwarcia:

Punkty czynne będą od 19 (poniedziałek) do 23 (piątek) września w godzinach od 10:00 do 18:00, a 24 i 25 (sobota i niedziela) września w godzinach od 10:00 do 16:00.