Rozpoczynamy IX edycję Budżetu Obywatelskiego

2022-04-14
Zadania do IX edycji BO zgłaszać można do 16 maja 2022 r.

W tym roku po raz kolejny mieszkańcy Katowic mogą zdecydować o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta na potrzeby swoich dzielnic i miasta. Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczonych zostanie ponad 20 mln zł. Tym razem swoje pomysły będzie można zgłaszać już od 19 kwietnia.

Od początku istnienia katowickiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy złożyli ponad 2,8 tysiąca projektów, z których do realizacji, w wyniku głosowań mieszkańców przeznaczono prawie tysiąc. Widoczne w ostatnich latach zaangażowanie katowiczan chcących mieć bezpośredni wpływ na zmiany odbywające się w naszym mieście sprawia, że liczby te na pewno wzrosną.

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się już po Świętach Wielkanocnych, tj. 19 kwietnia i zakończy 16 maja. Tradycyjnie już, istnieje kilka możliwości złożenia swojej propozycji: korzystając z internetowego generatora, wysyłając wniosek drogą mailową, za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta albo osobistego w Punkcie Konsultacyjnym BO znajdującym się w budynku UM, Rynek 13, w pokoju 205.

Już od ośmiu lat mieszkańcy Katowic mają możliwość zmieniania otoczenia w ich najbliższym sąsiedztwie dzięki budżetowi obywatelskiemu. Do tej pory dzięki ich aktywności do realizacji wybrano prawie 1000 projektów, z których ponad 840 o łącznej wartości ok. 119 mln zł już zostało zrealizowanych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. W tym roku do użytku oddane zostaną nowe inwestycje, takie jak ścieżki rowerowe, place zabaw, boiska, wybiegi dla psów czy infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo. Budżet Obywatelski to świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian, z którego katowiczanie sprawnie korzystają – dodaje prezydent.

Tak jak w ubiegłych latach proponowane projekty dla kategorii ogólnomiejskiej i lokalnej muszą należeć do kompetencji gminy lub powiatu, a aby zgłosić swoje projekty wnioskodawcy muszą najpierw zdobyć dla nich odpowiednie poparcie mieszkańców. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 3 mln zł, a 12 mln zł rozdzielono na projekty dzielnicowe. Podczas wrześniowego głosowania największe środki rozdysponują mieszkańcy Ligoty-Panewniki (ponad 1 mln zł), Śródmieścia (prawie 880 tys. zł) oraz Osiedla Tysiąclecia (ponad 820 tys. zł). Do kwot przeznaczonych na realizację zadań wynikającą z liczby zameldowanych mieszkańców w dzielnicy, doliczone zostały nagrody za frekwencję w ostatnim głosowaniu oraz środki pozostałe po ubiegłorocznym głosowaniu (razem 502 300 zł), kwotę na utrzymanie (2 mln zł) oraz kwotę przeznaczoną na Zielony Budżet miasta Katowice (3 mln zł).

Co należy wiedzieć?

Podobnie jak w poprzednich latach, na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych czy Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego realizować będzie można projekty o charakterze nieinwestycyjnym. Natomiast projekty dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych, co do zasady zgodnie z ich charakterem, powinny być zgłaszane dla kategorii zadań ogólnomiejskich.

Najważniejszą zmianą pojawiającą się w regulaminie tegorocznej edycji jest usunięcie zapisu dotyczącego zadań o charakterze festynowym, festiwalowym oraz koncertów, które do tej pory mogły być realizowane tylko w ciągu jednego lub dwóch dni, z ograniczeniem finansowym – kolejno do 15 tys. i do 25 tys. zł.  – Wykreślenie tego zapisu daje wnioskodawcom większe możliwości realizacji swoich pomysłów w zakresie projektów integracyjnych, czy też kulturalnych – wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej – Ponadto, ze względu na wysokie koszty wykonania i późniejszego utrzymania, propozycje zadań takich jak np. budowa tężni, sztucznych lodowisk czy wodnych placów zabaw będą oceniane negatywnie. Dlatego też już kilka lat temu wprowadziliśmy do wniosków pozycję dotyczącą kosztów utrzymania projektów. Miała ona charakter edukacyjny. Zależy nam na tym, by mieszkańcy wiedzieli, że każda nowa inwestycja w mieście wiąże się z późniejszymi kosztami jej utrzymania – dodaje naczelnik. W przypadku tężni solankowej w parku Zadole mówimy o ponad 100 tys. zł rocznie, które przyznawane są na jej utrzymanie, w przypadku lodowiska Murcki jest to kwota ponad 800 tys. zł, a tylko jednego wodnego placu zabaw to prawie 400 tys. zł (w ramach BO powstały dwa wodne place zabaw, a łącznie w Katowicach są cztery takie obiekty).

Projekty, które zostaną wybrane do realizacji wybiorą mieszkańcy podczas głosowania między 10 a 23 września. Wcześniej pomysły przejdą weryfikację formalną (do 30 maja br.), a następnie merytoryczną (do 16 sierpnia br.).

Harmonogram IX Budżetu Obywatelskiego:

Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiegood 19 kwietnia do 16 maja 2022 r.
Weryfikacja formalnado 27 maja 2022 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnejdo 30 maja 2022 r.
Łączenie zgłoszonych wnioskówdo 1 lipca 2022 r.
Możliwość zgłaszania zastrzeżeń i uwag do zgłoszonych zadań​do 1 lipca 2022 r.
Weryfikacja merytorycznado 5 sierpnia 2022 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznejdo 16 sierpnia 2022 r.
Wycofanie wnioskudo 1 września 2022 r.
Ogłoszenie wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowania​do 30 sierpnia 2022 r.
Głosowanieod 10 do 23 września 2022 r.
Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacjido 29 września 2022 r.


Regulamin tegorocznej edycji, formularze zgłoszeniowe, informacje o podziale środków finansowych, maksymalanej wartości pojedynczego zadania w danej jednostce pomocniczej oraz wymaganej minimalnej liczbie podpisów na liście poparcia wniosku na etapie jego zgłoszenia znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA.