Wyniki głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018

2017-09-29

Tegoroczne głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego trwało od 11 do 24 września. Wyboru można było dokonać spośród zgłoszonych zadań, które pozytywnie przeszły etap weryfikacji. Na wybrane projekty mieszkańcy mogli zagłosować za pomocą formularza internetowego lub w jednym z 34 stacjonarnych punktów zlokalizowanych na terenie całego miasta. Uprawnionych do głosowania było 244 178 osób, z czego zagłosowało 33 198. Zatem frekwencja wyniosła 13,6%.

Czwarta odsłona budżetu obywatelskiego od początku obfitowała w rekordowe dane: największą liczbę zgłoszonych zadań – 350 (315 projektów lokalnych i 35 ogólnomiejskich) czy największą kwotę realizacji dla pojedynczego zadania (3 140 109,00 zł dla projektu rozbudowy Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach: „Bezpieczna Przystań dla mieszkańców Katowic"). Już teraz możemy także doliczyć do niej największą ilość zadań przeznaczonych do realizacji - 139 (w tym roku jest to 131 projektów lokalnych oraz 8 ogólnomiejskich), największą ilość zadań przeznaczonych do realizacji w jednej jednostce pomocniczej (12 projektów na Podlesiu; do tej pory rekordem było 10) oraz wzrost frekwencyjny w porównaniu z poprzednimi latami głosowania.

W głosowaniu na projekty do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 wzięło udział 33 198 mieszkańców na 244 178 uprawnionych, a tym samym w stosunku do edycji 2017 roku odnotowano wzrost o 10,6%. Frekwencja wyniosła 13,6% (wzrost w stosunku do edycji 2017 o 1,58 pkt procentowego). W głosowaniu na projekty ogólnomiejskie wzięło udział 28 076 mieszkańców – i na tym polu frekwencja wyniosła 11,5%. Natomiast najwięcej głosujących odnotowano w jednostce pomocniczej Ligota-Panewniki, gdzie zagłosowało 3 563 na 24 637 uprawnionych.

Zwycięskim projektem spośród zadań ogólnomiejskich okazał się pomysł budowy sztucznego lodowiska w Murckach, który zebrał 14 490 głosów mieszkańców. Sam projekt kosztować będzie 1 545 000 złotych. Jest to drugie tak kosztowne zadanie przeznaczone do realizacji w historii budżetu obywatelskiego w Katowicach, zaraz po tężni solankowej (BO 2017) - koszt realizacji tego  projektu wyniesie łącznie 2,6 mln złotych, a do jego wybrania przyczyniło się 15 151 mieszkańców.

Najwięcej głosów z wyłączeniem projektów ogólnomiejskich otrzymał projekt z Osiedla Tysiąclecia „Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I", który otrzymał 3 375 głosów.
7 spośród 139 zadań wybranych do realizacji określone zostało jako zadania dwuletnie, a więc już teraz można spodziewać się, że ich realizacja zostanie zakończona w roku 2019.

W głosowaniu na zadania lokalne zdecydowanie najwyższą frekwencję odnotowano w jednostce pomocniczej Murcki, gdzie zagłosowało 35,7% uprawnionych mieszkańców. Oznacza to, że 5% (czyli 131 134 złotych) pozostałych po głosowaniu środków z pul pozostałych 21 jednostek pomocniczych zasili pulę środków dla dzielnicy Murcki w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

Aktualnie trwa etap zbierania uwag i propozycji zmian w procedurze Budżetu Obywatelskiego, który zakończy się 6 października 2017.

Wyniki w pliku PDF:

Wyniki głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018.pdf