"Kompleksowy remont nowoczesnego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 56 im. H. Sławika w Katowicach, ul. Spółdzielczości 21"

L19/17/VI

Lokalizacja:

 SP nr 56, ul. Spółdzielczości 21

Wnioskodawca:

 Anna Myszor

Koszt szacunkowy:

 392 700 zł

Opis zadania:

 

​W ramach środków z budżetu obywatelskiego planowany jest generalny remont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 56 im. Henryka Sławika ze sztuczną trawą, montażem piłkochwytów, masztów oświetleniowych, budową ogrodzenia oraz całodobowym monitoringiem. Ponadto wokół boiska powstaną trybuny boiskowe dla kibiców. Remont jest kontynuacją modernizowanych boisk do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 56 im. H. Sławika i stanowi kompleks ogólnodostępnych boisk dla mieszkańców Piotrowic i Ochojca.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: amyszor@interia.pl