Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola i szkoły oraz ścieżka dydaktyczno - rekreacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu

L19/12/VI

Lokalizacja:

 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
ul. Sobańskiego 86 Katowice

Wnioskodawca:

 Aleksandra Grzyśka

Koszt szacunkowy:

 610 000 zł

Opis zadania:

 

Projekt ma na celu zmodernizowanie placów zabaw na terenie przedszkola i szkoły ZSP2 oraz budowę ścieżki dydaktyczno - rekreacyjnej. Cały projekt wykorzystany będzie na potrzeby szkoły oraz środowiska lokalnego, przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci młodszych oraz ich rodziców, co pozwoli w przyszłości na aktywne spędzenie wolnego czasu.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: sp32k_c@poczta.onet.pl, tel. 32 202 93 20