Projekty

Parking na miarę

L19/10/VI

Lokalizacja:

 ul. gen. Jankego 112-116

Wnioskodawca:

 Agnieszka Staniec

Koszt szacunkowy:

 301 400 zł

Opis zadania:

 

​Zwiększenie ilości miejsc postojowych na parkingu pomiędzy budynkami Gen. Jankego 112-116 a ulicą miejską Gen. Jankego poprzez zmniejszenie terenu zielonego znajdującego się pomiędzy istniejącym parkingiem a chodnikiem, ułożenie na miejscach parkingowych płyt ażurowych, wylanie po zdrapce warstwy asfaltu na drodze oraz wyznaczenie miejsc parkingowych wzdłuż chodnika przy budynku Gen. Jankego 112-116.
Zadanie o charakterze dwuletnim

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 Brak