Projekty

Sportowo-koncertowe Piotrowice - wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27 wraz z remontem zaplecza

L19/05/VI

Lokalizacja:

 Mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18

Wnioskodawca:

 Artur Mikruta

Koszt szacunkowy:

 189 000 zł

Opis zadania:

 

​Zadanie polega na przywróceniu oraz rozszerzeniu pełnej funkcjonalności małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach-Piotrowicach. Infrastruktura szkolna nieformalnie pełni także funkcje najbliższego i największego dostępnego obiektu sportowego w całej dzielnicy. Organizacja sportu stoi na bardzo wysokim poziomie, jednak stan małej sali gimnastycznej wymaga szczególnej uwagi. Z tego względu zakres zadań przewiduje wymianę lub remont generalny drewnianej posadzki małej sali gimnastycznej, remont szatni i pryszniców, montaż stałego nagłośnienia dla już licznych koncertów i zebrań. Sala gimnastyczna oraz szatnie zostaną także doposażone.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: pivvauh@gmail.com