Projekty

Street workout park w dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec

L/4/11/2016

Lokalizacja:

 teren zlokalizowany między domem przy ul. Szczecińskiej 37a, a przychodnią przy ul. Kotlarza, niedaleko Gimnazjum nr 9

Wnioskodawca:

 Kamil Lasończyk

Koszt szacunkowy:

 210 000,00 zł

Opis zadania:

 

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu pod budowę street workout parku, czyli miejsca do ćwiczeń i rekreacji dla osób w każdym wieku. Projekt ten powinien się przyczynić do poprawy kultury fizycznej w dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: kamil.lasonczyk@gmail.com