164 wnioski w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

2021-06-24
W tym roku po raz drugi mieszkańcy Katowic mogli zgłosić swój pomysł do Zielonego Budżetu miasta Katowice. Wprowadzona w zeszłym roku procedura będąca konsultacjami społecznymi, pozwala mieszkańcom na zgłoszenie do realizacji pomysłów z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. W czasie naboru wniosków, od 26 kwietnia do 27 maja, do Wydziału Komunikacji Społecznej wpłynęło 164 propozycji zadań na łączną kwotę ponad 6 mln złotych.

Wśród wszystkich zgłoszeń znalazło się 28 projektów ogólnomiejskich, a najwięcej projektów lokalnych, bo 12, złożyli mieszkańcy Koszutki. Po 10 pomysłów zadań zgłosili mieszkańcy Śródmieścia, Wełnowca-Józefowca i Bogucic.

Mieszkańcy chętnie wskazują zapotrzebowanie na zielone inwestycje w swoich dzielnicach. Świadczy o tym większa liczba zgłoszeń niż w czasie pierwszej edycji Zielonego Budżetu. Te 164 projekty dobrze pokazują, że katowiczanie chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie, mają ciekawe pomysły i wiedzą, jak ważne jest dbanie o tereny zielone w mieście mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W konsultacjach społecznych mieszkańcy zgłosili szereg zadań, związanych z pielęgnacją istniejącej zieleni oraz utworzeniem nowych zielonych przestrzeni. Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia zieleni miejskiej poprzez nowe nasadzenia krzewów i drzew, stawianie żywopłotów, rewitalizację skwerów oraz parków, tworzenie łąk kwietnych i pielęgnację terenów trawiastych czy zagospodarowanie przestrzeni przy ciągach komunikacyjnych. Tematy zgłaszane przez mieszkańców obejmowały również stworzenie ogrodów sensorycznych oraz nowych zielonych stref relaksu, a także poprawienie gospodarki wodnej czy stworzenie stawu retencyjnego. Z kolei w sześciu jednostkach pomocniczych miasta (Śródmieście, Koszutka, Dąbrówka Mała, Janów-Nikiszowiec, Murcki, Kostuchna) miałyby powstać tzw. Dzielnicowe Banki Drzew, które dawałyby mieszkańcom możliwość otrzymywania sadzonek drzew do zasadzenia.

Poza propozycjami dotyczącymi tradycyjnego zazieleniania miasta katowiczanie przedstawili kolejne pomysły dotyczące opieki nad zwierzętami. Wśród takich projektów znalazły się między innymi propozycje stworzenia na terenie poszczególnych dzielnic karmników miejskich, budek lęgowych dla ptaków  w tym dla jerzyków (Załęże), domków dla jeży (Wełnowiec-Józefowiec), nowych hoteli dla owadów zapylających (Janów-Nikiszowiec, Ligota-Panewniki) czy budek mieszkalnych dla wiewiórek na terenie katowickich parków.

Nie zapomniano również o działaniach edukacyjnych. Projekty o takim charakterze to głównie cykle warsztatów i zajęcia praktyczne odbywające się w szkołach oraz filiach Miejskich Domów Kultury, a dotyczące poszerzania wiedzy w zakresie zero waste, podniesienia świadomości ekologicznej, a także opieki nad jeżami i owadami.


Poniżej znajduje się lista projektów zgłoszonych do II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice, które zostały zweryfikowane formalnie.

Lista projektów zweryfikowanych formalnie - Zielony Budżet.pdf

I co dalej?

Spośród 164 złożonych wniosków, aż 153 pozytywnie oceniono pod względem formalnym i przekazano do analizy merytorycznej. Po jej zakończeniu projekty, które zostaną ocenione jako możliwe do realizacji, zostaną przekazane Zespołowi Oceniającemu. Zadaniem komisji będzie wskazanie tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.

Lista zadań przeznaczonych do realizacji na 2022 rok zostanie opublikowana do końca września tego roku.

Nasadzenai wykonywane przez ZZM.jpg