Głosowanie na projekty

2015-08-28
 

Od 18 do 21 września odbywać się będzie głosowanie na projekty zgłoszone do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Przed jego rozpoczęciem podpowiadamy gdzie zagłosować i jak zrobić to prawidłowo.

Jakie zadania zgłoszono?

Do 15 maja 2015 roku mieszkańcy mogli składać projekty zadań publicznych o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim. W sumie do Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 335 wniosków. Najwięcej spośród nich, bo aż 107, dotyczyło sportu, rekreacji i turystyki.  W toku weryfikacji wyłoniono projekty, które zostaną poddane pod głosowanie. Ich pełna lista została opublikowana 26 sierpnia (sprawdź tutaj). Wykaz zadań pozytywnie zweryfikowanych wraz z opisem jest także dostępny w postaci katalogów w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych. Głosowanie poprzedzone będzie dzielnicowymi prezentacjami projektów, zaplanowanymi w terminie 2–15 września (strona wydarzenia). Wnioskodawcy zaprezentują tam swoje zadania lokalne, przedstawią główne założenia i korzyści wynikające z ich realizacji. Spotkania te będą doskonałą okazją, aby przed oddaniem głosu zapoznać się z projektami dla dzielnicy i wziąć udział w dyskusji. O zadaniach ogólnomiejskich dowiemy się więcej 12 września na „Pikniku z Budżetem Obywatelskim" zorganizowanym podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych, gdzie wnioskodawcy na specjalnie przygotowanych stanowiskach będą zachęcać do głosowania na swoje projekty. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 12.00 do 15.00.

Jak zagłosować?

Nowa procedura Budżetu Obywatelskiego obejmuje szereg zmian, takich jak podział zadań na ogólnomiejskie i lokalne, możliwość zagłosowania na kilka projektów, wprowadzenie progów minimalnego poparcia. Chociaż głosowanie tym razem potrwa o jeden dzień krócej, wzrośnie liczba punktów do głosowania. Kolejnym udogodnieniem będzie możliwość zagłosowania na projekty ze swojej jednostki pomocniczej, w dowolnie wybranym punkcie znajdującym się na terenie miasta. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, na projekty lokalne głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą. Natomiast na zadania ogólnomiejskie mogą oddać głos wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach. Każdy głosujący będzie dysponował 3 punktami na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie, które może rozdzielić na jeden (3 punkty), dwa (2 i 1 punkt) lub trzy wybrane przez siebie projekty (po 1 punkcie na każdy). Wprowadzony został także próg minimalnego poparcia, jakie musi zdobyć w głosowaniu dany projekt, żeby mógł zostać zrealizowany. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Ten zabieg ma zapobiec rekomendowaniu do realizacji tych zadań, które na etapie głosowania uzyskały nikłe poparcie społeczności. Głosować mogą osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub czasowy, które mają ukończone 16 lat i wylegitymują się dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL. Każdy uprawniony może zagłosować jeden raz na projekty z wykazu pozytywnie zweryfikowanych wniosków, wypełniając osobiście kartę do głosowania i wrzucając ją do urny, znajdującej się w punkcie do głosowania. Tym razem mieszkańcy mogą głosować we wszystkich wyznaczonych punktach. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku zadań lokalnych oddać głos można tylko na projekty zgłoszone dla  jednostki pomocniczej właściwej dla miejsca zameldowania (np. mieszkaniec Koszutki może zagłosować w punkcie na Załężu, ale na projekty lokalne tylko dla Koszutki). Przed przystąpieniem do głosowania należy się upewnić, do której jednostki pomocniczej jest przypisany nasz adres. Wykaz 22 jednostek z podziałem na ulice znajduje się tutaj, w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych oraz w punktach do głosowania. Aby głos był ważny, należy na karcie czytelnie wpisać imię, nazwisko, adres zameldowania, nr PESEL oraz podpisać oświadczenie znajdujące się na karcie. Żeby prawidłowo zagłosować trzeba także wpisać numery ID projektów, które wybieramy oraz ilość przyznanych im punktów! Warto zanotować je wcześniej i zabrać na głosowanie, albo sprawdzić przed odebraniem karty w katalogu zadań dostępnym w punkcie do głosowania. Projekty wyłonione do realizacji poznamy do 30 września. Zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów i osiągnęły próg minimalnego poparcia, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej. Oznacza to, że jeśli zwycięski projekt nie wykorzystuje całej puli, realizowane będą kolejne projekty, które zdobyły najwięcej głosów i mieszczą się w kwocie pozostałej do dyspozycji.

Gdzie zagłosować?

JP NR 1 ŚRÓDMIEŚCIE
Filia nr 1 MBP, ul. Ligonia 7
Filia nr 4 MBP, ul. Poniatowskiego 14
Filia nr 30 MBP, ul. Rybnicka 11
Filia nr 35 MBP, ul. Słowackiego 20
Filia nr 13 MBP, ul. Młyńska 5
Centrum na Mariackiej, ul. Mariacka 10
Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Adamskiego 24 

JP NR 2 ZAŁĘSKA HAŁDA – BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA
Filia nr 32 MBP, ul. Grzyśki 19a
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Gallusa 5

JP NR 3 ZAWODZIE
Filia nr 24 MBP, ul. Roździeńskiego 88a
Filia nr 31 MBP, ul. Marcinkowskiego 13
Zespół Szkół nr 1, ul. Staszica 2 

JP NR 4 OS. PADEREWSKIEGO – MUCHOWIEC
Filia nr 23 MBP, ul. Paderewskiego 65

JP NR 5 BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA – OS. ZGRZEBNIOKA
Filia nr 8 MBP, ul. Brynowska 53a
Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Kukułek 2a

JP NR 6 LIGOTA – PANEWNIKI
Filia nr 7 MBP, ul. Franciszkańska 25
MOSiR „Zadole", ul. Wczasowa 8
Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Zielona 5
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Panewnicka 127
Gimnazjum nr 23, ul. Medyków 27

JP NR 7 ZAŁĘŻE
Filia nr 3 MBP, ul. Gliwicka 93
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Gliwicka 214
Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Wolskiego 3

JP NR 8 OSIEDLE WITOSA
Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Witosa 18b
XV Liceum Ogólnokształcące, ul. Obroki 87

JP NR 9 OSIEDLE TYSIĄCLECIA
Filia nr 14 MBP, ul. Piastów 20
Filia nr 25 MBP, ul. Bolesława Chrobrego 2

JP NR 10 DĄB
Filia nr 17 MBP, ul. Krzyżowa 1
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 29

JP NR 11 WEŁNOWIEC – JÓZEFOWIEC
Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Bytomska 8a
Hala Sportowa, ul. Józefowska 40

JP NR 12 KOSZUTKA
Filia nr 11 MBP, ul. Grażyńskiego 47
IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Katowicka 54
Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Iłłakowiczówny 13

JP NR 13 BOGUCICE
Filia nr 16 MBP, ul. Wajdy 21
Filia nr 22 MBP, ul. Słowiańska 1
Filia nr 33 MBP, ul. Markiefki 44a

JP NR 14 DĄBRÓWKA MAŁA
Filia nr 20 MBP, ul. Strzelców Bytomskich 21b
Zespół Szkół Budowlanych, ul. Techników 5

JP NR 15 SZOPIENICE – BUROWIEC
Filia nr 19 MBP, ul. Obrońców Westerplatte 10
Filia nr 36 MBP, ul. Gen. Hallera 28

JP NR 16 JANÓW – NIKISZOWIEC
Filia nr 21 MBP, ul. Zamkowa 45
Oddział Muzeum Historii Katowic - Dział Etnologii Miasta, ul. Rymarska 4
Ośrodek Tenisowy, ul. Szopienicka 1

JP NR 17 GISZOWIEC
Filia nr 15 MBP, ul. Przyjazna 7a
Gimnazjum nr 16, ul. Wojciecha 9

JP NR 18 MURCKI
Filia nr 26 MBP, ul. Samsonowicza 27
Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Bielska 14

JP NR 19 PIOTROWICE – OCHOJEC
Filia nr 9 MBP, ul. Jankego 183
Filia nr 10 MBP, ul. Radockiego 70a
V Liceum Ogólnokształcące, ul. Jankego 65

JP NR 20 ZARZECZE
MDK „Południe", ul. P. Stellera 4

JP NR 21 KOSTUCHNA
Filia nr 27 MBP, ul. Szarych Szeregów 62
MDK „Południe", ul. T. Boya - Żeleńskiego 83
Gimnazjum nr 18, ul. Wantuły 11

JP NR 22 PODLESIE
Filia nr 28 MBP, ul. Uniczowska 36
MDK „Południe" ul. Sołtysia 25

Godziny otwarcia:

Punkty zlokalizowane w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskich i Młodzieżowych Domów Kultury, Muzeum Historii Katowic i MOSiR czynne będą 18 (piątek) i 21 (poniedziałek) września w godzinach od 8:00 do 19:00, a 19 i 20 (sobota i niedziela) września w godzinach od 9:00 do 17:00.

Punkty w szkołach oraz Centrum na Mariackiej czynne będą 19 i 20 września w godzinach od 9:00 do 17:00.