Jak głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018

2017-09-04

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Katowic zadecydują o rozdysponowaniu ponad 24,5 mln zł. Głosowanie potrwa czternaście dni od 11 do 24 września i odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza dostępnego przez Internet. Wyboru można będzie dokonać spośród zgłoszonych zadań, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

 
Uprawnione do głosowania są tylko osoby zameldowane w Katowicach (na stałe lub czasowo) w dniu 31 sierpnia 2017, które najpóźniej 24 września 2017 będą miały ukończone 16 lat!
By wziąć udział w głosowaniu należy na stronie głównej budżetu obywatelskiego kliknąć w baner "kliknij i zagłosuj".
Żeby zalogować się do systemu należy podać swój numer PESEL oraz nazwisko panieńskie matki. Należy również zaznaczyć, że zapoznali się Państwo i akceptują treść oświadczenia.
Po wprowadzeniu prawidłowych danych pojawi się lista projektów lokalnych i ogólnomiejskich, na które można zagłosować. Głosujący w każdej z powyższych kategorii ma możliwość dokonania wyboru:
  • jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty lub;
  • dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty lub;
  • trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie.

Na projekty lokalne z danej jednostki pomocniczej (dzielnicy) głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą. System automatycznie wygeneruje tylko zadania z dzielnicy Państwa zameldowania oraz projekty ogólnomiejskie. Na zadania ogólnomiejskie mogą oddać głos wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach.

Każdy mieszkaniec zagłosować może tylko jeden raz.
Po rozdysponowaniu punktów przez głosującego, pojawi się prośba o podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany 4 cyfrowy kod autoryzacyjny. Na jeden numer telefonu przesłanych może być maksymalnie 5 kodów, co oznacza że maksymalnie 5 osób będzie mogło zagłosować podając ten sam numer.

Po wpisaniu prawidłowego kodu, głos zostanie oddany i przesłany do systemu.

 

Cudzoziemcy zameldowani w Katowicach oraz osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu lub telefonu komórkowego, bądź też obawiają się, że samodzielne wypełnienie formularza może sprawić im trudność – mogą w dniach 22-24 września 2017 zagłosować z pomocą urzędnika w wyznaczonych stacjonarnych punktach głosowania. Jest ich w całym mieście 34. Punkty będą czynne w piątek (22.09) w godz. 10.00-18.00, natomiast w sobotę i niedzielę (23-24.09) w godz. 10.00-16.00. Oto ich wykaz:


Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ligonia 7
Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Poniatowskiego 14
Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Młyńska 5
Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Rybnicka 11
Filia nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Grzyśki 19a
Filia nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Roździeńskiego 88a
Filia nr 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Marcinkowskiego 13
Filia nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Paderewskiego 65
​Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Brynowska 53a
Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Franciszkańska 25
Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Studencka 16
Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Gliwicka 93
Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Witosa 18b
Filia nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Piastów 20
Filia nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Bolesława Chrobrego 2
Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Krzyżowa 1
Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Bytomska 8a
Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Grażyńskiego 47
Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Wajdy 21
Filia nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Słowiańska 1
Filia nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Markiefki 44a
Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Strzelców Bytomskich 21b
Filia nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Obrońców Westerplatte 10
Filia nr 36 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Gen. Hallera 28
Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Zamkowa 45
Dział Etnologii Miasta – Oddział Muzeum Historii Katowic, ul. Rymarska 4
Filia nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Przyjazna 7a
Filia nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Samsonowicza 27
Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Jankego 183
Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Radockiego 70a
Miejski Dom Kultury „Południe” filia nr 3, ul. P. Stellera 4
Filia nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Szarych Szeregów 62
Miejski Dom Kultury „Południe”, ul. T. Boya - Żeleńskiego 83
Filia nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Uniczowska 36

Stacjonarne punkty głosowania obsługiwane są tylko przez urzędników, którzy posiadają ze sobą identyfikator potwierdzający, że są pracownikami Urzędu Miasta Katowice. Pamiętajmy, przekazywanie danych osobowych osobom trzecim może prowadzić w przyszłości do nieprzyjemnych sytuacji. W ramach głosowania urzędnicy nie zbierają głosów w formie papierowej, a podczas głosowania w stacjonarnym punkcie, dane głosującego wprowadzane są bezpośrednio do systemu informatycznego. Ponadto, urzędnicy nie prowadzą akcji zbierania głosów w domach/mieszkaniach mieszkańców miasta.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązywać będzie próg minimalnego poparcia, jakie dany projekt musi zdobyć w głosowaniu, żeby mógł zostać przeznaczony do realizacji. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Projekty wyłonione do realizacji poznamy 29 września. Zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów i osiągnęły próg minimalnego poparcia, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej lub projektów ogólnomiejskich.