Katowice mają Zielony Budżet!

2020-03-03
fot. Radosław Kaźmierczak

Duże zmiany czekają katowiczan w tegorocznym budżecie obywatelskim. Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję, by z jego 30-milionowej puli wydzielić aż 5 mln zł na tzw. „zielony budżet". W tej sprawie 27 lutego 2020 r. zostało podjęte odpowiednie zarządzenie. 

Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Dlatego w 2019 roku, realizując swoje zapowiedzi, podniosłem pulę budżetu obywatelskiego z 20 mln zł do 30 mln zł, by katowiczanie mieli realny wpływ na swoje otoczenie. Teraz przyszła pora na kolejny krok – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - W ostatnich miesiącach coraz częściej słyszałem od mieszkańców, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać mieszkańcom zgłaszanie zielonych projektów. Uznałem, że warto podjąć takie działanie – dodaje prezydent.

„Zielony  budżet" będzie podobny do „zwykłego" budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków ich weryfikacji i przybierze formę konsultacji społecznych. Katowiczanie będą mogli nadsyłać swoje projekty od początku kwietnia do 14 maja. Następnie projekty będą przechodziły przez weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Pula 5 milionów złotych została rozdzielona na zadania ogólnomiejskie (1 mln zł) i dzielnicowe (4 mln zł). Każdej z 22 dzielnic przypadła kwota uzależniona od liczby mieszkańców, przy jednoczesnym dodatkowym premiowaniu mniejszych jednostek. - W ramach „Zielonego budżetu" będziemy mogli zgłaszać zadania takie jak: nasadzenia drzew i krzewów, rewitalizację małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy też warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony przyrody i ekologii – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Warto dodać, że katowicki „Zielony budżet" będzie prawdopodobnie największy w Polsce. Choć z tego rozwiązania korzysta niewiele miast, to jednak z powodzeniem zostało do tej pory wdrożone m.in. w Lublinie (od 2017 roku – 2 mln zł rocznie) czy Białymstoku (od 2019 r. – 1 mln zł), a katowicki „Zielony budżet" został przygotowany właśnie w oparciu o doświadczenia Lublina. 

Swoje pomysły składać będzie można na specjalnie przygotowanym do tego formularzu, który należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną: na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice lub w wiadomości e-mail na adres zielonybudzet@katowice.eu. Informacje o poszczególnych wynikach weryfikacji oraz dane dotyczące procesu Zielonego Budżetu miasta Katowice dostępne będą na stronie bo.katowice.eu.

 Treść zarządzenia (w tym wzór formularza zgłoszeniowego i podział środków):

Zielony Budżet miasta Katowice.pdf

 

Ważne daty:

  • Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu - od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r.
  • I etap weryfikacji - do 1 czerwca 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników I etapu weryfikacji - do 15 czerwca 2020 r.
  • II etap weryfikacji - do 14 sierpnia 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji - do 24 sierpnia 2020 r.
  • Etap pracy Zespołu Oceniającego - do 18 września 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji - do 29 września 2020 r.