Rozstrzygnięcie odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej

2020-06-02

W tym roku po raz drugi Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Katowicach dał Wnioskodawcom możliwość odwołania się od negatywnego wyniku weryfikacji ich projektów po każdym etapie ich oceny (weryfikacja formalna i weryfikacja merytoryczna). Do Punktu Konsultacyjnego Budżetu Obywatelskiego w Katowicach wpłynęło 8 odwołań od negatywnego wyniku weryfikacji formalnej zgłoszonych zadań.

Wszystkie odwołania spełniły wymogi formalne i zostały rozpatrzone. Wyjaśnienia złożone przez Wnioskodawców w przypadku sześciu projektów sprawiły, że Prezydent Miasta Katowice pozytywnie odniósł się do złożonych odwołań i zadanie te zostały przywrócone do dalszego procedowania. Zostaną one przekazane do dalszej weryfikacji merytorycznej. Oznacza to, że liczba zadań przeznaczonych do tego etapu weryfikacji wzrasta z 399 do 405.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich rozpatrzonych odwołań.

WYNIK ODWOŁAŃ OD NEGATYWNEJ OCENY FORMALNEJ na stronę.png