Startujemy z VIII edycją Budżetu Obywatelskiego

2021-02-26
Plac zabaw na Osiedlu Paderewskiego (fot. R. Kaźmierczak)

Jak co roku na wiosnę w Katowicach uruchamiane są kolejne programy włączające mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta. Od 9 marca można zgłaszać zadania do Budżetu Obywatelskiego.


Po tegorocznej inicjatywie lokalnej, w której wybrano zadania za prawie pół miliona złotych, nadszedł czas na uruchomienie najpopularniejszego narzędzia, dzięki któremu mieszkańcy naszego miasta mają bezpośredni wpływ na zmiany dziejące się w Katowicach. W tym roku czeka nas już ósma odsłona budżetu obywatelskiego. Ubiegłoroczna edycja to rekordowe 415 zgłoszonych projektów oraz ponad 44 tysiące głosujących, którzy wybrali do realizacji w tym i przyszłym roku 122 zadania. 

Prezydent Marcin Krupa zadecydował, by na projekty zgłaszane przez mieszkańców przeznaczyć ponad 20,6 mln zł, z czego, po dużym zainteresowaniu z ubiegłego roku, prezydent wydzielił 3 mln zł na tzw. Zielony Budżet, do którego nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu. Pozostałe środki, a więc ponad 17,6 mln zł zostaną przeznaczone na zadania z budżetu obywatelskiego, do którego nabór wniosków rozpocznie się już 9 marca i potrwa do 22 kwietnia. 

Mieszkańcy Katowic włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Przez siedem lat katowiczanie wybrali łącznie ponad 870 projektów, z których ponad 700 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw czy tężnia solankowa, a także niedawno oddany do użytku, po rewitalizacji, tor saneczkowy w parku Kościuszki. Z efektów tych projektów korzystają tysiące mieszkańców. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i bardzo sprawnie z niego korzystają – dodaje prezydent. 

Coraz większe zainteresowanie budżetem obywatelskim jest wynikiem zaufania mieszkańców. Ich głosy znajdują odzwierciedlenie w zrealizowanych inwestycjach. To także efekt ewolucyjnych zmian, jakie zachodzą w BO od początku funkcjonowania tego narzędzia w naszym mieście. Justyna Buchalik, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta wyjaśnia: – Większość zmian jest wynikiem rokrocznie prowadzonej ewaluacji. Nie wszystkie uwagi i propozycje mieszkańców są możliwe do wprowadzenia, czasami jest to efekt ich niezgodności z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, a czasami wzajemnego wykluczania się przesłanych uwag przez różne osoby. Natomiast zasady każdej kolejnej edycji podlegają zmianom, gdyż powinny odpowiadać na aktualne potrzeby mieszkańców.  
 
Od tego roku osoby weryfikujące zadania ze strony urzędu będą dokładniej przyglądać się określeniu przez wnioskodawców, czy zadania są przypisane do właściwej kategorii (lokalne, ogólnomiejskie). – W ramach ewaluacji wpłynęło sporo zgłoszeń zwracających uwagę na projekty ochotniczych straży pożarnych, które rzeczywiście mogły budzić wątpliwości co do lokalnego charakteru tych zadań. Dlatego w tym roku będzie to element szczególnie brany pod uwagę podczas oceny formalno-prawnej wniosków – zaznacza Justyna Buchalik.

Niezbędne formularze są do pobrania w zakładce Pliki do pobrania.

Harmonogram VIII Budżetu Obywatelskiego: 
Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiegood 9 marca do 22 kwietnia 2021 r.
Weryfikacja formalnado 11 maja 2021 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnejdo 12 maja 2021 r.
Łączenie zgłoszonych wnioskówdo 1 lipca 2021 r.
Możliwość zgłaszania zastrzeżeń i uwag do zgłoszonych zadań​do 1 lipca 2021 r.
Weryfikacja merytorycznado 2 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznejdo 16 sierpnia 2021 r.
Wycofanie wnioskudo 30 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowania​do 30 sierpnia 2021 r.
Głosowanieod 6 do 19 września 2021 r.
Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacjido 29 września 2021 r.

Podział środków finansowych, maksymalna wartość pojedynczego zadania w danej jednostce pomocniczej oraz wymagana minimalna liczba podpisów na liście poparcia wniosku na etapie jego zgłoszenia znajdują się TUTAJ

Projekt do Budżetu Obywatelskiego można zgłosić za pomocą jednej z dostępnych form:
  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice;
  • drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu – gdzie załącznikami do e-maila powinny być: wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników;
  • za pomocą elektronicznego generatora wniosków dostępnego od 9 marca 2021 r. na bo.katowice.eu
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice (uwaga! wysłany wniosek powinien dotrzeć do Wydziału Komunikacji Społecznej do dnia 22 kwietnia br.)
  • osobiście dostarczyć go do Punktu Konsultacyjnego po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną.
W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną wniosek wraz z załącznikami nie może przekraczać pojemności 10 MB, a każdy pojedynczy wniosek powinien zostać zgłoszony osobno (jeżeli chcesz zgłosić kilka wniosków drogą e-mailową, to każdy z nich wraz z kompletem załączników musi być wysłany osobną wiadomością).