V edycja Budżetu Obywatelskiego - jak głosować

2018-09-07

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Katowic decydują o rozdysponowaniu ponad 22,8 mln zł. Głosowanie potrwa czternaście dni, od 10 do 23 września i odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza dostępnego przez Internet. Wyboru można dokonać spośród zgłoszonych zadań, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji.

>>GŁOSOWANIE<<

Uprawnione do głosowania są tylko osoby zameldowane w Katowicach (na stałe lub czasowo) w dniu 27 sierpnia 2018. W tej edycji swój głos mogą też oddać osoby poniżej 16. roku życia, jednak mogą to zrobić tylko za zgodą swojego opiekuna prawnego. By wziąć udział w głosowaniu należy na stronie głównej budżetu obywatelskiego kliknąć w zakładkę "GŁOSOWANIE" dostępną prawym górnym rogu. Żeby zalogować się do systemu należy podać swój numer PESEL oraz nazwisko panieńskie matki. Należy również zaznaczyć, że zapoznali się Państwo z zapisami RODO i akceptują treść oświadczenia Regulaminu BO.

Na zadania ogólnomiejskie mogą oddać głos wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach. Natomiast na projekty lokalne z danej jednostki pomocniczej (dzielnicy) głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą. System automatycznie wygeneruje tylko zadania z dzielnicy Państwa zameldowania oraz projekty ogólnomiejskie. Po wprowadzeniu prawidłowych danych pojawi się lista projektów lokalnych i ogólnomiejskich, na które można zagłosować. Głosujący w każdej z powyższych kategorii ma możliwość dokonania wyboru:

  • jednego projektu, przyznając mu wszystkie 3 punkty lub;
  • dwóch projektów, przyznając im odpowiednio 1 i 2 punkty lub;
  • trzech projektów, przyznając każdemu odpowiednio po 1 punkcie.

Na zadania ogólnomiejskie mogą oddać głos wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach. Natomiast na projekty lokalne z danej jednostki pomocniczej (dzielnicy) głosować mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której te zadania dotyczą. System automatycznie wygeneruje tylko zadania z dzielnicy Państwa zameldowania oraz projekty ogólnomiejskie. 

Każdy mieszkaniec zagłosować może tylko jeden raz. Po rozdysponowaniu punktów przez głosującego, pojawi się informacja o potwierdzeniu swojego głosu, a następnie prośba o podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany 4 cyfrowy kod autoryzacyjny. Na jeden numer telefonu przesłanych może być maksymalnie 5 kodów, co oznacza że maksymalnie 5 osób będzie mogło zagłosować podając ten sam numer.

Po wpisaniu i przesłaniu prawidłowego kodu, głos zostanie oddany i zapisany w systemie głosowania.


Cudzoziemcy zameldowani w Katowicach oraz osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu lub telefonu komórkowego, bądź też obawiają się, że samodzielne wypełnienie formularza może sprawić im trudność – mogą zagłosować z pomocą urzędnika w wyznaczonych Stacjonarnych Punktach Głosowania. Jest ich w całym mieście 34. Punkty będą czynne w piątki (14 i 21 września) w godz. 10.00-18.00, natomiast w soboty (15 i 22 września) w godz. 10.00-16.00. Ich wykaz znajduje się tutaj. Dodatkowo od 10 do 21 września w dni pracujące (poniedziałek - piątek) Stacjonarny Punkt Głosowania zostanie uruchomiony na parterze Biura Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Miasta Katowice mieszczącym się przy Rynku 1 (dawny Dom Prasy). Punkt ten będzie czynny w godzinach pracy BOM, a więc w poniedziałki w godz.  7.30-17.00, a od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Stacjonarne punkty głosowania obsługiwane są tylko przez urzędników, którzy posiadają ze sobą identyfikator potwierdzający, że są pracownikami Urzędu Miasta Katowice. Pamiętajmy, że przekazywanie danych osobowych osobom trzecim może prowadzić w przyszłości do nieprzyjemnych sytuacji. W ramach głosowania urzędnicy nie zbierają głosów w formie papierowej, a podczas głosowania w stacjonarnym punkcie, dane głosującego wprowadzane są bezpośrednio do systemu informatycznego. Ponadto, urzędnicy nie prowadzą akcji zbierania głosów w domach/mieszkaniach mieszkańców miasta.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązywać będzie próg minimalnego poparcia, jakie dany projekt musi zdobyć w głosowaniu, żeby mógł zostać przeznaczony do realizacji. W przypadku projektów lokalnych będzie on wynosił 45 punktów, a dla ogólnomiejskich 135 punktów. Projekty wyłonione do realizacji poznamy 28 września. Zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów i osiągnęły próg minimalnego poparcia, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej lub projektów ogólnomiejskich.

Podobnie jak w zeszłorocznej edycji przyznana zostanie nagroda za frekwencję. Tym razem otrzymają ją trzy jednostki pomocnicze, w których zanotowana zostanie największa frekwencja w głosowaniu.