WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO KATOWICE 2017

2016-08-24

Zachęcamy do zapoznania się z listami wniosków zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie. Łącznie spośród 342 projektów do głosowania zostało zakwalifikowanych 254, z czego 230 to zadania lokalne, a 24 ogólnomiejskie. Negatywnie oceniono 70 zadań lokalnych i 16 ogólnomiejskich. Projekt L/1/11/2016 wnioskodawca wycofał na etapie weryfikacji, natomiast wniosek ogólnomiejski M/25/2016 "Modernizacja laboratorium chemicznego w Pałacu Młodzieży w Katowicach" został połączony z wnioskiem M/22/2016 "Nowoczesna edukacja w Katowicach". 
Wykaz zadań zakwalifikowanych do głosowania dostępny będzie w Dzielnicowych Punktach Informacyjnych oraz w punktach do głosowania.
W kolejnych dniach dokonamy aktualizacji statusów zadań w zakładce PROJEKTY.   
BOK 2017 - Projekty lokalne pozytywne.pdf
BOK 2017 - Projekty lokalne negatywne.pdf
BOK 2017 - Projekty ogólnomiejskie pozytywne.pdf
BOK 2017 - Projekty ogólnomiejskie negatywne.pdf
W przypadku pytań dotyczących wyniku weryfikacji prosimy o kontakt z koordynatorem z komórki weryfikującej wniosek: http://bo.katowice.eu/PlikiDoPobrania/Documents/KOORDYNATORZY%202017.pdf