Znamy już wnioski przekazane do II etapu weryfikacji

2015-06-19
 
​​
W drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili
 335 projektów, z czego 37 ma charakter ogólnomiejski. Po zarejestrowaniu, wnioski zostały wstępnie sprawdzone przez pracowników Biura Prasowego. Skontrolowano np. czy do wniosku została dołączona kompletna lista poparcia oraz (jeśli to konieczne) oświadczenie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, czy wiek wnioskodawcy i adres jego zameldowania umożliwia zgłoszenie zadania, czy szacunkowy koszt projektu nie przekracza puli dostępnych środków. Na tym etapie odpadły zaledwie cztery wnioski, których lista wraz z uzasadnieniem znajduje się poniżej. Pozostałe projekty zostaną przekazane do szczegółowej oceny odpowiednim miejskim jednostkom organizacyjnym lub komórkom UMK. Listę zadań pozytywnie zweryfikowanych i poddanych pod głosowanie ogłosimy 26 sierpnia. 


BO Katowice 2016 Wnioski lokalne przekazane do II ETAPU weryfikacji.pdf

BO Katowice 2016 Wnioski ogólnomiejskie przekazane do II ETAPU weryfikacji.pdf

Wnioski odrzucone na etapie weryfikacji wstępnej - BO Katowice 2016.pdf